lg_coven.jpg (6927 bytes) Pravidla

Rytíři a kult panenky Marie

-
panenka-Marie-5046.jpg (21999 bytes) Jako první se v nové situaci zorientovali rytíři. Sledovali aktivity New Age a na některých se podíleli. Už dříve některé osoby chránili a u těchto osob jsem v egu našel jako nejvyšší autoritu porcelánovou sošku panenky Marie, takovou, jaká je zde na obrázku. Bez Jezulátka, tedy nikoli židovská Madona, tato je spíše Perská. Jako duchovní princip přináší zklidnění a oddanost. Má sepjaté ruce.
Jak se rytíři transformovali? Jsou řízeni z úrovně Universum, jednají tedy pro celou planetu a jsou nad národy a kulty, ale jen v jedné funkci, v jejich rukou je "Boží soud". Když se jednotlivec nebo skupina nemohou bránit světské mocenské zvůli, obrátí se na rytíře s prosbou o pomoc, aby mocenský vliv řešili a zastavili. Reakce rytířů nemusí být podle přání žadatele, ale jejich úkolem je spor nebo konflikt vyřešit ve prospěch všech zúčastněných.
Hlavním záměrem je ochrana slabších tak, aby se tito nedémonizovali a nemohli být zneužiti pro cizí záměr nebo aby se skupina nestala útočnou s ohledem na prosazení svých zájmů. Takový proces nazývám "indukované zlo". Nebo také "vynucené zlo" a dříve každý, kdo byl angažovaný a chtěl přežít, musel se sám dokázat ubránit.    
Životním posláním rytířů je tedy ochrana slabších před mocenskou zvůlí a řešení sporů a konfliktů. Takové zapojení jim otevírá cestu do nového věku jako součást Univerza. Zvažuje se také plnění role andělů smrti. Ti však působí na nižší úrovni v souladu s kulturou a zvyky národů a kultů. 
- Aktivizují se pouze tam, kde se objeví "zlo", tedy spor nebo bezpráví provázené negativní energií strachu, nenávisti nebo útoku. Sami rytíři spory neprovokují a vyvolané energie související s kauzou jim připadnou jako odměna.   
- Když rytíři nemusí nic řešit, když nemusí bojovat, mohou se věnovat adrenalinovým sportům které nesou riziko úrazu a smrti. Když je dodržena zásada dobrovolnosti, případná smrt se karmicky neřeší. Rytíři nehledají lásku, ale vzrušení z rizika a boje. Neprovází je ženy, ale pážata. Své osobní vztahy si řeší sami a do cizích vztahů nezasahují, respektují potřebu lásky u jiných lidí. Do svého kultu zvou asi jen muže, nabídnou jim princip oddanosti panenky Marie a akční zájmy. Rytíři jsou nezávislí na kultech které působí na nižších úrovních, pokud to nejsou kulty jejich.
-