2017-10

Nový svět

16.10.

Rytíři ukončili proces změn

-
Rytíři jsou mocenská elita původem z Persie, jejich původ je odvozen od Persea, který duchovně rozvrátil říši Médskou. Za odměnu a jak to bylo zvykem, dostal princeznu Adromédu, byla však přikována ke skále a skála je symbolem církve nebo víry. Ona princezna byla Andros Médes, muž z Médské říše, Kristus, který příšel do Médské říše s mandátem vesmírných bohů. Na to Peršané reagovali homosexuální orientací, řekli si, že láska je mezi lidmi a na pohlaví nezáleží. Svoji moc perští rytíři posílili spojením s vlky a Asyřany. Tím získali dostatečnou moc na rozvrácení Babylónu. Tento plán Peršany názorově rozdělil. Ta část, která s plánem nesouhlasila, se stala nositelem tradice antiky a renesance. Původ rytířů ještě dokončil Aristoteles, který se stal jejich hlavním ideologem. Rytíři se později podíleli na založení Říše římské a její správě jako "adoptivní císaři". Jejich homosexuální orientace se promítla ještě do celibátu Římskokatolické církve a "adoptivních Dalajlámů" v Tibetu.  
Jejich vliv najdeme v dějinách, rytíři byli jako bojovníci přítomni snad na všech hradech a vytvořili také vlastní říše a vlastní rytířské řády. Jejich moc byla nezávislá na šlechtě a církvi a nevyznávali žádné známe náboženství, měli a mají svoji vlastní víru a spiritualitu. Tvořili jádro římských vojsk a také bojovali v druhé světové válce na straně Německa. 
Po roce 1945 začal proces nápravy světa a příprava na likvidační a apokalyptické snahy ze strany vesmírných bohů a Galaktické rady. Pro "Vesmírné lidi" jsme byli zónou vymístění, kterou je nutné změnit nebo zničit. Vesmírní tvůrci a dárci, kteří mají podíl na Stvoření, přišli proces zničení zastavit, protože by po zničení této civilizace další civilizace zniknout nemohla.
Rytíři se procesu změn zúčastnili a také oni byli vyčištěni. Pozváni byli také Draci a také oni za svoji službu zístali odměnu ve formě svobody. Draci získali území Thajsko a "Zadní Indie", Čína a Japonsko. Rytíři budou působit na celé planetě a jejich úkolem je chránit planety před vetřelci a hlavně zabránit válkám a revolucím, chránit před mocenskou zvůlí skupiny i jednotlivce.  
Také rytíři procházejí transformací, soudím tak z toho, že moje známá kněžka čeká na vztah s rytířem a upozornění na jejich homosexuální orientaci odmítá. Asi budou přehodnocovat své partnerské vztahy a jiné informace nemám, protože do jejich soukromí nijak nezasahuji. Tím, že se ujali role mocenského arbitra, ukončili proces změn spojených s koncem světa. Vše se bude řešit mírnějšími způsoby. Likvidace duchovních bytostí a celých entit nelze vyloučit, ale začínají působit mírnější prostředky nápravy vztahů mezi velkými skupinami a církvemi, svět bez válek, utrpení a násilí.
.