lg_2017-10.gif (555 bytes)

Nový svět

17.10.

Přimknout se k autoritě, ukotvit

-
Dostáváme se k další fundamentální hodnotě, záležitosti, a tou je ukotvení v autoritě. Prvním krokem je vytvoření nebo výběr autority, druhým krokem je poznání, seznámení, třetím krokem je přijetí a využívání dobra a možností, které nabízí. Autorita musí být pevná, musí odolat vlivům a útokům okolí. Když funguje společná záruka dobrých vztahů mezi skupinami, stačí, když autorita svoji moc a pevnost opírá o své kvality. Autorita je jakýmsi kondenzačním jádrem, oporou a dárcem možností pro kult, pokud je podporována vlastní spiritualitou nebo je základem ideologie společnosti nebo skupiny, pokud spiritualitu opomíjí a řeší pouze světské záležitosti.   
Autorita má jako výchozí zdroj své moci myšlenky a zásady sepsané v knize, má také svoji identitu, životní styl, rituály, symboly a rutinu. Třetí složkou jsou osobnosti vzešlé na základě kariérního řádu z vlastních řad. V čele může stát jen jedna osoba se svojí přirozenou autoritou. Řeší prosperitu, řád a  budoucnost své skupiny a v souladu se svojí Knihou reaguje na aktuální situaci a současné potřeby. Intuitivně a inspirativně hledá rizika a úskalí a prosazuje s předstihem řešení. Takový vliv může mít mnoho podob.
K této autoritě se přimkneme tím, že ji akceptujeme na základě důvěry, podporujeme a plníme doporučení nebo direktivy. Jde o formu spolupráce ve které vliv autority přináší užitek celé skupině. Podle okolností členy skupiny vůdčí vlivy zaměstnávají od jednoho do deseti procent jejich vlastní aktivity. Platí zde všeobecné přikázání "v jednoho boha budeš věřit", to znamená ignoraci a odmítnutí cizího vlivu, zejména manipulativního vlivu autorit skupin se snahami mocenského zasahování. Zde jde o běžnou schopnost se bránit.
Lidé, osoby, které se scházejí bez této autority, netvoří žádnou skupinu, jde pouze o setkání jednotlivců se společnými zájmy.
Mým úkolem není plnit roli autority, plním opět roli baptisty, nabízím podnětné informace, které si osoby ve spirituální službě zpracují podle svého a využijí ve své praxi. Já mám šířit lásku a otvírat prostor erotiky, což přijímám jako odměnu za své předchozí spirituální služby.
.