lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

17.10.

Moje vize budoucnosti

lg_2017-10.gif (555 bytes)

Datum 17.10.2017 opět vnímám jako výzvu něco napsat. Myšlenka opustit téma vývoje ve společnosti mne neopustila a tak napíši další poslední článek o tom, co a jak bude. Přiznám se, že ani já neznám svoji budoucnost, záleží na zdraví, penězích a na tom, která mladá šikovná bude se mnou kamarádit.
Ve světě to bude stejné. Záleží na tom, kdo se ujme iniciativy. Občas se nějaká skupina vynořila ze stínu moci, vyvolala konflikty a spory, poznala, že takto ne a opět se vrátila odkud vyšla, aby udělala místo jiné.
Čeká se na příští generaci, já také věřím, že přinese řešení a ukončí chaos. První politické téma se týká imigrantů muslimů a islamistů, což není totéž. Určitě nastane několik zcela nečekaných variant ve vývoji a mezi ty příznivé patří transformace islámu, vznik nových svobodných a tolerantních směrů. Očekávám, že elita bude vyhlašovat stále více stále přísnějších zákonů a předpisů, ale nebude schopna je prosadit a kontrolovat. Nakonec se pohádá. Setkal jsem se se snahou stěhovat civilizaci do podzemí. Možná tam budeme utíkat před horkem a nejistotou. Já si přeji žít v přírodě a lásce, tak snad to nepomine. Já očekávám v Evropě ještě větší chaos a nepřehled, který si vynucují militantní vlivy mocenských skupin, které všechny změny blokují. Také si myslím, že každý z nás, kdo má nějakou představu o světě, ji bude schopen prosadit. Tak kde jsou ty ženy, které mne mají vyvést z marnosti mých nápravných snah na výsluní lásky a radovánek? Někdo to blokuje?