2017-10

Nový svět

19.10.

Bude dobře

-
Pojďme a zklidněme se. Není dobro ani zlo, to je pouze účelové hodnotící měřítko, které každý vidí podle svého. Na planetě je nyní již dost místa pro všechny a pro každého. Jen si musíme uvědomit, že každý subjekt je přesvědčený o tom, že má právo na dobré existenční podmínky.
Jak je vidět, války a konflikty už řešení nepřinášejí, známe však metody a postupy, které řešení přinášejí. Svět je už využívá.
Už jsem toho napsal moc, už se často opakuji, už jsem chtěl mnohokrát přestat. Vzpomeňte si na mne, až vám někdo bude nabízet účast na duchovní službě. Dvacet let už loudím lásku a peníze, tři roky loudím ukončení služby a změnu cesty. Nic se neděje. Takže těm cizí sdělte s úctou a s láskou, že zůstanete mezi svými souvěrci, že nemáte velké ambice. Spolupráce je dobrá v tom, že výsledky lze společně využít, ale duchovní služba přinese úspěch jen někomu. Žádnou odměnu ještě nikdo nedostal.  
Lidem mohou pomoci zase jen lidé. Můžeme jednat ve prospěch bohů nebo ve prospěch lidí. Současně se to vylučuje. Cizí síly se neobracejí k Nejvyššímu, ani nepřijímají lidskou zkušenost. V komunikaci dávají přednost konfrontaci a dohadování místo hledání řešení, harmonie a smíru. Existenční místo však musíme hledat pro všechny stejně tak pro každého najít nebo vytvořit  způsob jeho zapojení do dělby práce. Snažit se však pro sebe musí každý sám, aby si výsledku vážil a spoléhal sám na sebe.     
Musíme si uvědomit, že všechny vztahy mohou být jen na základě dobrovolnosti. Není možné držet kohokoli ve vztahu násilím. To je kosmický zákon.  
Takže bude dobře a aby bylo, držte se svého prostředí, své víry a svých souvěrců. Chovejme se slušně a mějme se dobře. Jednejme ve prospěch lidí.
.