lg_BLOG.jpg (1614 bytes)

BLOG 2017

23.10.

Přichází normalizace

lg_2017-10.gif (555 bytes)

A je po volbách. Očekávám příchod normalizace, tedy obnovu normálního stavu podle představ konzervalivních sil. Kdo mohl sledovat vývoj na internetu, co bylo možné zpočátku a jak se postupně možnosti měnily v nemožnosti, je schopen odhadnout další vývoj. Vnímám trvalou tencenci k upevňování moci, likvidaci střední vrstvy, ale také určitou hysterii, že se to až tak podle plánů nedaří. Významným mezníkem byly nedávné volby. Podle očekávání se na výsledku voleb podíleli i hackeři, malou poznámečku o tom pustili do zpráv. Můžeme očekávat vyhlašování stále přísnějších ekonomických regulí, ovšem jak to bude s prosazováním, to odhadnout nelze. Je docela možné, že svět je jiný, než ten medializovaný. Jisté je, že 21. století je určeno k předvedení charakteru entit a skupin, co kdo umí, co společnosti nabízí, jakou roli v dělbě práce. Pošetilí budou upevňovat svoji moc a předvádět své mocenské praktiky, rozumní budou vyčkávat a hledat možnosti uplatnění s nadějí, že budou přijati a zajistí si posty na čtyři milénia. Tak se tedy všichni předveďte, co umíte a k čemu jste dobří. Určuitě se najde někdo, kdo to vyhodnotí a ocení.