lg_2017-10.gif (555 bytes)

Nový svět

23.10.

Jak to všechno funguje

-
Spíše záměrně nefunguje a záměrně fungovat nemělo. Jak jsem na to přišel? Řešíme s bratrem právní záležitosti a abychom neudělali chybu, nechali jsme se zastupovat právníky. Právníci řešili záležitost podle své rutiny: budeme požadovat více, abychom měli z čeho ustoupit. Tak se rozjelo dohadovací řízení tam, kde bylo vše jasné, trvale a stále dokola se hledala možná řešení, navrhovaly se ústupky a zjišťovaly se názory protistran. Tak jsem napsal mejlík bratrovi a oběma kancelářím současně jak to vidím, že problémy nikde nevidím a jak to udělat. Dohady utichly a byl jsem svým zástupce požádán, abych se jim do toho nepletl. Ještě jednou jsem napsal všem třem, ale to už jsem byl požádán důrazně a vyzván, pokud něco budu mít, abych se obracel pouze na svého zástupce. Mám snahu jít přímo k dohodě a konfrontacím se vyhnout. Kdyby takto svět fungoval, nepotřeboval by žádné právníky. 
Člověk musí být zaměstnán, zabaven, třeba i postižen, aby mohl být aktivní. Může být zaměstnán k posílení Božího plánu nebo aby lidstvu pomáhal řešit  potíže, aby se věnoval umělecké tvorbě, nikoli však tvůrčí práci. Lidský tvůrčí potenciál je velký a musí se cíleně promrhat, aby člověk nemohl pokračovat v programu stvoření a nevěnoval se rozkoším jako zdroji pozitivní energie. Tak funguje tento svět do těchto dní. Když nabízím program funkčnosti a harmonie, tak přímo ohrožuji zásady Abrahamova světa a řádu Jeruzalém- ských sekt. A řešení?  
Když se lidé nebudou hádat, když se dohodnou, když nebudou potřebovat nápravné pomůcky civilizace, když budou zdraví, když budou ignorovat stát, osvobodí se. Ostatně, to už řešila Církev ve době sv. Františka z Asisi. Tehdy měla malý vliv, protože lidé neměli zájem, církev nepotřebovali a  ignorovali.
Jsou tu dva světy vedle sebe. Jeruzalémský svět Abrahámův a Aristotelův, společným znakem je odebrat lidem tvůrčí snahy, zatížit je, vyčerpat energii ve sporech a stálém hledání dohod a řešení. Druhý svět se nepojí k autoritám, ale k lidské přírozenosti a snaží se uplatnit lidský tvůrčí a emoční potenciál.
.