lg_2017-10.gif (555 bytes)

Nový svět

26.10.

Všem vše

-
Podle mojí teze dosáhne člověk spokojenosti, pokud má vyřešeny priority zdraví, láska, peníze a štěstí, k tomu ještě potřebuje ukotvení ve skupině, uplatnění svých schopností a dobré ocenění. Mít dořešen životní styl, rutinu i pěkné chvíle. Svět však nepřeje lidskému uspokojení, abychom jako Sysifos konečně ten svůj kámen, vytlačili na kopec a pustili ho po druhé straně zase dolů. Z toho důvodu žádná dominantní pozemská entita nedá svým lidem vše potřebné k dosažení plného uspokojení. Tím by se totiž člověku otevřela cesta k osobnímu a duchovnímu růstu. Člověk by ukončil úspěšně jeden existenční kruh a na vyšší úrovni by začal kruh nový. To konstatuji a hledám příčinu.    
Přišla mi informace, že chyby v Matrixu zablokovaly pozemským entitám přístup mezi Stvořitele, nemají možnost zasahovat do tvůrčího díla stvoření. Ocitli se tak v situaci, kdy mají také zablokovaný postup. A co je toho příčinou?
Vládci planety přijali chybný správní systém a likvidují všechny nápravné alternativy. A proč to dělají? Jsou pod vlivem apokalyptických sil, které v pravidelných intervalech planetu ničí. Důvod? Blokují lidský tvůrčí potenciál. Lidský tvůrčí potenciál bohům vadil ještě dříve, než byl člověk stvořen. Snad měli s bytostí ve hmotném těle špatné zkušenosti? Nebo se obávali, že by chybný Matrix získal na síle? To je možné. My jsme nyní v situaci, kdy se můžeme obávat, že vzniknou technické prostředky s vlastní vůlí které se stanou pro člověka a pro lidstvo hrozbou. Zastavení jejich působení bude prakticky nemožné. Řešením by byla změna vlastností hmoty, eliminace elektřiny, žádné volné elektrony by se ve vodiči nepohybovaly, ale tím bychom přišli o všechny výhody, které nám elektřina dává. To by mohla být motivace pro nápravu systému, aby bylo jisté, že technické prostředky nebudou zneužity proti ničemu živému, ani proti energii a informacím, ani proti živlům.
V posledních letech jsem žádal svůj duchovní svět, aby mi dal peníze a lásku. Projevil jsem vděčnost za dobré zdraví a za štěstí, což je pomoc duchovního světa. Opakoval jsem, že mi chybí ještě peníze a láska. Dostal jsem informaci, že bych musel přejít do jiné skupiny. Nakonec jsem do jiné skupiny přešel, rozpoznal jsem svět draků, ale ani zde jsem neukotvil, nechtějí mne. Co mi zbývá? Mám snahu zajistit "všem vše", eliminovat syndrom Sysifos. Snad se někdo přidá. Záměr "všem vše" bychom pak změnili v program podle toho, kdo se přidá. Moje generace to už asi nebude.    
- Odstranění duchovní frustrace (pokračování)