lg_2017-10.gif (555 bytes)

Nový svět

26.10.

Odstranění duchovní frustrace

- Všem vše
Konstatoval jsem, že duchovní a ideologické programy předkládají řešení jen určité oblasti lidských priorit (zdraví, láska, peníze, štěstí) a jinou zcela opomíjí nebo dokonce blokuje a trestá. Jako řešení jsem nabídl zásadu "všem vše". To znamená, že by ideologie a katecheze ve svém programu řešily všechny oblasti lidského zájmu. Jejich program by zohlednil skutečné potřeby člověka v souladu s jeho přirozeností a podporoval by dosažení hodnot, které člověk skutečně potřebuje. Jiste by zůstal dostatečný prostor pro lidskou touhu získat vlastní snahou více, věnovat se kterékoli z oblastí ze zájmu nebo v seberealizaci. Takový přístup by řešil frustraci, konflikty a modlářství.
Neznamená to ovšem, že by lidé dostali vše co potřebují pro uspokojení svých potřeb, naopak nedostali by nic, ale znali by postupy, jakým způsobem to mohou získat vlastní aktivitou. Nesetkali by se s bloky, které by jim znemožnily dosáhnout úspěchu ani za cenu zvýšeného a trvalého úsilí.
Co se tedy má řešit a co využít? Využít lze hodnotového kruhu a kruhu priorit vztahu, řešit se mají priority peníze, láska, štěstí a zdraví. Také rozhoduje ukotvení ve vlivné skupině, zapojení do dělby práce, uplatnění osobních schopností a dobré ohodnocení práce, peníze a kredit. Zvlášť pak oblasti:
Zdraví - Být zdravý a žít zdravým životním stylem, jíst zdravé potraviny a důvěřovat lékařům a léčitelům, překonat pohodlí a otužovat tělo. 
Peníze - jde o celou oblast sociálního zajištění. Peněz má být dostatek na vše potřebné, nadbytek a dluhy jsou chybou. Kupní síla je znakem svobody. 
Láska - každý má potřebu lásky a alespoň jedné osoby, které lze zcela důvěřovat. Do této oblasti patří také prožívání erotiky a sexu. Vztahy jsou na základě dobrovolnosti a podle dohody. 
Štěstí - když se nám daří nad očekávávní a více, než si zasloužíme. Zde se projevuje podpora duchovního světa.
Zájmy a záliby - oblast rozvoje osobních schopností a spolupráce na základě společných zájmů. Každý si zde může ověřit svoji osobní vyspělost a hravost.
Rutina - každodenní životní styl zaměření na běh rodiny a spolnění potřeb. Podstatné je, abychom snadno řešili běžné záležitosti a vyladili dělbu práce.
Rituály a pěkné chvíle - občas si musíme dopřát, někdo potřebuje resetovat. Vše se nejlépe provádí spolu se souvěrci. Zde je zdroj touhy po životě.
Poznávání - osobní výbava algoritmy pro řešení situací a pro modely chování. Žádný zdroj poznání se nemá předem vyloučit a lépe je poznat sám život než přijímat informace od autorit a z televize.
Osobní rozvoj - pracovat na sobě, zdokonalovat své znalosti a dovednosti. Nemusí jít jen o přípravu na život a zaměstnání. Je to hlavní důvod inkarnace.