home - HERMESIS

Naše doba

18. 11. 2022

.

Co už máme za sebou? Ubránili jsme se vesmírným útokům, snahy zničit planetu, snahám po ovládnutí lidstva, odstranili jsme agresivní entity, blokovali jsme několik snah vyvolat válku, prosadili jsme si erotické hrátky a vyvolení povolaní se pustili do práce na podobě nové společnosti.
Nyní se projevují duchovní kulty a vlivy, hlavně u nás se píše o podobě nového světa a jak představy dozrají, začnou se realizovat a prosazovat. Tak tomu bylo při zakládání Římské říše, Gaius Iulius Caesar byl populista, jednal ve prospěch lidstva a systému. Bylo hotovo, svět se vydal na cestu prosperity. Pak přišla mise z Plejád a nastalo období teroru. Heslo "Chléb a hry", tedy chléb a potěšení se realizovalo na bídu a gladiátorské násilí. To nakonec dalo do pohybu národy, do Evropy přišli Slované a mnozí další. Přišel také Tamerlán s Tatary. Tento vývoj trvá dosud, také tato doba vychází z hodnot vložených před čtyřmi milénii i dříve a právě v této naší době se řeší. Každý, kdo má pověření zasahovat do světa, má nyní moc a příležitost. Každý tvůrce má pověření, inspiraci, ochranu a sociální zajištění. Píšící rukou přináší sdělení ze svého kultu do veřejnosti, vytváří novou víru a tím posiluje skupiny stávající nebo vytváří kulty nové. Přinášejí rady pro zapojení do společnosti k zajištění prosperity a také intimní pravidla pro život v soukromí s cílem rituálu pro buzení emocí odlišného prožívání a sblížení. Kde jsou meze? Co se musí, to si stanoví každý kult sám a co se nesmí? Ničit stvoření, které se osvědčilo a je ze sumerských textů opsáno do knihy Genesis a doplněno hodnocením "a bylo to dobré". Jedná se o hmotu, energie, čtyři živly, přírodu a pozemské formy života. Kdo má snahu vyvolat válku, riskuje vlastní existenci, existenci vlastní elity a kultu.
Co máme před sebou? Co bude dál? Až si kulty sepíší své programy, budou je prověřovat a vylepšovat. Zaměří se na vlastní prosperitu a konkurenční kulty a národy budou respektovat.