home - HERMESIS

Změny v oblasti prožívání erotiky a sexu

19.11.2022

.
index.htmObrátil jsem se s prosbou k Bohu Stvořiteli, aby dal lidem energii prožívání sexuálního orgasmu. Pak jsem viděl otevřená stavidla ze kterých vycházela zářivá energie fialová s přídavkem zářivé červené.
K tomu jsem přijal pyramidu pro příjem energie. To předávám všem lidem i zvířatům.
S tímto souvisely také nové dohody. Lidé budou žít déle, až 150 let s ohledem na získání zkušeností a životní moudrosti, také pro čas k plnění životního úkolu.
Plození dětí bude svěřeno "matkám", které získají pro tuto životní funkci schopnosti a podmínky.
Na inkarnaci se dohodnou osudové síly s ohledem na potřeby společnosti, bytosti do inkarnace a vybraní rodiče. Muž k oplodnění bude vybrán podle svých schopností a dispozicí.
Formy prožívání erotiky a sexu, včetně rituálních, je v kompetenci kultu a v soukromí na rozhodnutí každého zvlášť bez omezení. Dohodnuté rituální násilí je povolené s podmínkou možnosti ukončení.
Erotické aktivitě jsou přítomny duchovní bytosti, zde si berou životní energii a podporují prožívání.