home - HERMESIS

Můj příběh

22. 11. 2022

 

Píši další poslední článek, každý ukončil některé téma kterým jsem se zabýval. Realita a dnešní datum přímo vybízí, abych napsal tento poslední článek. Napíši co jsem prožil a pak také o svých hodnotách, rád je předám. Mám pozemský původ, ale poslali mne na Plejády, abych to tam poznal. Neskamarádili jsme se, tak mne poslali s Nibiru zpět, aby mne zde Židé ukřižovali, aby je za to mohli trestat. Bůh Otec se na mne naštval a hodil mne do nicoty. Tam je tma a žádné prožívání, žádné pocity. Nesouhlasil jsem a protestoval, Zeus mne vytáhl a nechal mne u sebe. Měl záměr, inkarnoval mne jako syna Augustina Aurelia, ale nic z toho nebylo, tak už jsme dál nic neřešili. Zeus řídil Byzantskou říši až do roku 1450 než ji Osmané zničili. Bokem poznamenám, poklad Templářů nehledejte, použili ho k vytvoření Osmanské říše po roce 1300. Po zničení Byzance se její spiritualita přenesla do Evropy. Od roku 1500 směřoval vývoj k době osvícenské. Vládl jsem jako císař Rudolf II., Moc přešla na nižší moc a kdo měl peníze, postavil si renesanční zámek. Když jsem se vrátil k bohu jménem Zeus, sdělil jsem mu svoji zkušenost: vládl jsem, ale neměl jsem pro vládu program, tak jsem sbíral obrázky.
Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778 se narodil 60 let po smrti císaře Rudolfa II., aby dal světu nový řád, nové myšlenky. Měl u sebe hlídačku, která mu často říkala, ty své slátaniny nepiš, to nikdo číst nebude. Následovala doba osvícenská a také Napoleonské války. Nezapojil jsem se ani na jedné straně. Zeus odešel na Olymp a jeho trůn obsadil Zerubábel. Trpěl jsem stihomamem, tak mne Zerubábel poslal do psí inkarnace. Dozvěděl jsem můj příběh. Žil jsem chvíli jako velká černá doga v Bologni, kde si mne po Světové válce vdova koupila aby nebyla sama. Měla syna, toho jsem zachránil před utopením a tak jsem získal právo na lidskou inkarnaci. Osmané ukončili v roce 1923 a změnili se na Chazary, v roce 1925 se rozhodli pro Druhou světovou válku, tak jsem se inkarnoval až v roce 1953. Stalin zemřel dva dny po mém narození. Nikdo mne nepotřeboval, žádný úkol jsem neměl, devítiletku jsem zvládl, ale pak mě otec, kabalista mág Bohoušek, měl snahu blokovat. Od studia na Gymnáziu jsem celý život prožíval nepříjemnou schizofrenii, ale získal jsem schopnost se jí bránit. Získal jsem invalidní důchod, schizofrenie se změnila na napojení a schopnosti věštění a léčitelství.
To mi fungovalo do roku 2014, pak se změnila spiritualita, přišly bytosti a energie z kosmu. Přestal jsem mít kontakt s přáteli, ale lidé kolem mne, v rodině, dostali potřebné a tak máme vše co potřebujeme k životu. Váhám, co dál. Určitě se chci věnovat rituální erotice, radovánek je jistě více. Děkuji svým průvodců a ochráncům a těším se na dny příští.

.
.  
.