lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Důvody pro blokování lásky, erotiky a sexu

.
Hledal jsem důvody, proč jsou láska, erotika a sex blokovány a trestány. Dostal jsem tyto informace: Lásku vzali lidem bojovníci, protože zjistili, že láska překoná jejich bojové schopnosti. Když se dva lidé milují, nic jejich vztah narušit nemůže. Dále se každý může vyhnout sporům a konfliktům tím, že ještě před konfliktem naváže přátelské vztahy a projeví vůči oponentu dobrou vůli. Dobrou vůli mějme stále ke všem a případné spory a konflikty ihned řešme včetně odstranění jejich příčin.    
Místo pro lásku je mezi souvěrci uvnitř kultu. Mezi lidmi i duchovními bytostmi. Je to tmel, který upevňuje vztahy mezi souvěrci i partnery na společné duchovní cestě. Vytváří soukromí a sounáležitost. Uvnitř kultu se posiluje kultovní tajemství vázané na životní styl a prožívání. 
Erotiku a sex pro potěšení prožívají lidé i některá zvířata. Když Tvůrci souhlasili s obnovením člověka, jeho novým stvořením, tak za podmínky, že nebude prožívat sex. Sex pro plození byl obhájen a sex pro potěšení člověk dostal od bohyně Ra. Příchozí z vesmíru neměli a nemají povolený sex pro potěšení, snad proto, aby se mohli vrátit zpět na své planety. Lidem je sex odpírán z důvodu spásy, protože ti, kteří si dopřávali lásku a sex, odmítli odejít na Plejády "do nebe" na převýchovu.
Ukázalo se tedy, že blokování a odepření lásky, erotiky a sexu, je součástí snah zotročení člověka a snaha udržet si možnosti manipulace. Kdo si tedy chce tyto prožitky dopřát, ať vstoupí do některého pozemského (pohanského) kultu nebo ať si dopřeje s tímto vědomím, že na tom není nic zlého.