lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Kult míru, lásky a erotiky

.
Píše se rok 2019 a to znamená, že jsem na světě už 66 let. Napočítal jsem členství ve 40ti organizacích a kultů, které jsem poznal alespoň okrajově, bylo také hodně. Píši to proto, abyste mi uvěřili, že člověku je nejlépe mezi svými. Kdo má problémy, komu se nedaří, ať o tom přemýšlí. Nemá cenu se zabývat mediálním obrazem, jak se kdo vychválí a jak osočí své oponenty. Je nutné poznat a posoudit názorovou shodu a záměry organizace nebo kultu. Byl jsem Nejvyšší silou pozván do "kultu míru a erotiky", také asi proto, že jsem si to opakovaně přál a že v této oblasti se chci realizovat. Abyste se mohli rozhodnout, zda se ke kultu také přidáte, vyjádřím charakter kultu v těchto bodech:  
1. kult nemá lidskou řídící hierarchii, každý člen je řízen přímo duchovním světem.
    Prostředníkem je osobní průvodce a ochránce.
2. každý může přijímat poznání ze všech zdrojů. Ovoce ze stromu poznání je doporučeno. 
3. lidské tělo je vrcholem stvoření, všechny jeho funkce (rozkoše, uzdravení, sebevzdělání, talent
    a další) jsou člověku k dispozici a volnému užití.
4. násilí, týrání a mučení je zakázáno. Zabíjení pro potravu má svá pravidla. 
5. své ego prosazují partneři muž a žena v trvalém vztahu, pravidla si sami dohodnou a dodržují.   
6. nahota, erotika a sex jsou dary od boha a užívat si je může každý v soukromí a v přírodě. 
7. všechny systémy mají být funkční a harmonické. 
8. moc společnosti i jednotlivce je řešena pomocí rodu a kultu. 
9. jednat má každý v souladu se svým svědomím, očekává se jednání v dobré vůli a dobré víře  
10. platí a jsou dodržované kosmické zákony.