lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Nový prostor pro lásku, erotiku, sex a relaxaci

.
Rudolf Steiner psal o tříčlenné společnosti, měla tři složky, inteligence, podnikatelé a ekonomové a správci společnosti, politici. Od každého, kdo byl zapojený v tomto systému, se očekávala aktivní činnost a pro lásku, erotiku, sex a relaxaci tam místo nebylo. Od hodnotového kruhu jsem odvodil čtyřčlennou společnost, tyto tři složky doplňuji čtvrtou a tou jsou prostí obyčejní lidé, kteří nepatří ani do jedné z těch tří původních.
Tato čtvrtá skupina, prostí lidé, je nositelkou životního stylu a přijímají lásku. K tomu patří erotika, sex a relaxace. To dávají k dispozici do celé společnosti. Ze společnosti pak přijímají od inteligence informace a rady, od podnikatelů prostředky k obživě a životu, správci řeší vztahy a udržují region aby se nám v něm pěkně život. Starají se také o sociální zajištění, školství a zdravotnictví.  
Tento systém má přijmout a realizovat společnost v příštím věku.