lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Synchronicita pro tuto dobu

1.
Na Youtube jsou trvale zajímavé články, které stojí za to si přečíst. Řeší přítomnou dobu a jejich skladba se mění podle toho, co se právě řeší. Poslechl jsem si dvě ukázky od Ravena na téma synchronicita. Jmenovaly se "Esoterní psychologie" a "Synchronicita 2". Příspěvky mne upozornily na souběh událostí, abych hledal, co všechno nyní působí.
Mám tedy snahu najít vše podstatné, co ovlivní náš život. Lze očekávat teplo a sucho jako přirozenou příčinu velkého objemu vyrobené a spotřebované energie. Pomohlo by větrat výměníkem tepla a topit tepelným čerpadlem. Bude se to řešit klimatizací.
Ztráta vody vyvolá migrační vlny. Nedá se však očekávat, že imigranti budou mít snahu zde prosadit své náboženství, to, co je zde nyní, jim vyhovuje lépe. Je však otázkou, jak příští generace ovlivní demografické složení populace. Přínosem bude také oživení genů, pokud se budou imigranti asimilovat.
Nyní pracovní doba v zaměstnání likviduje zdraví a mzda nestačí k živobytí. To nutí pracovníky, aby hledali lepší podmínky kde se dá a nacházejí je v šedé ekonomice. Stát tuto tendenci neřeší ze dvou důvodů. Peníze v šedé ekonomice zůstávají v státě více než zisky státní ekonomiky a šedou ekonomiku řídí ve velké míře zahraniční firmy a mafie.
Dopravní prostředky a stavební stroje spotřebují velké množství kyslíku a produkují CO2. Zatím se úbytek kyslíku neprojevuje, ale když ubude voda a vzniknou další pouště, tak je podíl kyslíku ve vzduchu nejistý. 
Rodiče se nemohou věnovat výchově dětí a tak děti vychovává televize. Ta jim ovšem předkládá nevhodné modelové situace a vzory chování. To způsobuje neschopnost mladých zapojit se do pracovního procesu a úspěšně řešit běžné existenční problémy. Spolu s nedostatkem peněz se vytváří prostor pro kriminalitu.
Všechny církve mají problém. Lidé se stali multidimenzionálními, to znamená, že mají osobní průvodce a ochránce, kteří plně nahrazují vliv církví. Katolíci asi hledají novou strategii, image papeže Františka asi odmítli, nejprve ho prokleli a pak diskreditovali, že obětuje děti. Vše se obešlo bez ohlasu. Očekával jsem novou volbu papeže, ale už asi nemají kandidáta, to jistě všichni chápeme a nedivíme se tomu. Lidé nepotřebují prostředníka pro duchovní vedení, to se však týká i esoteriky, hlavně věštění z karet.
Velké změny proběhly také v oblasti magie. Měnily se magické zásady a spirituální demografie. Z toho plyne, že o našich osudech rozhodují zcela jiné entity, naštěstí jsou k člověku mnohem více přítelské a vstřícné. Jejich dominantní je snaha udržet život na planetě a civilizaci, zdá se, že je to za cenu likvidace mnoha kosmických entit. Současný konzervativní svět by rád udržel své pozice a římský správní systém za každou cenu, i za cenu likvidační války. Možná by zde pak zůstala pustá planeta bez života.  
pokračování
.
-