lg_BLOG.jpg (1612 bytes) 

BLOG 2019

Kosmické zákony

-
1. Nejvyšším cílem a hodnotou je rozšíření života do prostoru.
2. Přej a bude ti přáno.
3. Stejné přitahuje stejné.
4. Odpustit lze po nápravě nebo vyrovnání.
5. Nelze diskreditovat cizí entitu tím, že se za ni vydáváme.
6. Násilí je zakázáno, jde především a války, mučení a týrání (i zvířat).
7. Není možné mocenské působení na shodné úrovni, tedy ani mezi planetami. 
8. Spory a konflikty řeší úroveň o stupeň vyšší, likvidaci řeší úroveň ještě vyšší.
9. ANO a NE jsou vždy pravdivé a jednoznačné.
10. Nejprve direktiva, pak varování a teprve potom může přijít trest.
11. Chovej se slušně a měj se dobře.
12. Úkolem správy na každé úrovni je zajistit funkčnost také tím, že každý subjekt dostane to, co potřebuje.
13. Spolu s úkolem jsou dány předpoklady pro jeho úspěšné splnění.
14. Očekává se chování v dobré vůli a dobré víře. 
15. Realita je jen jedna, ale každý ji může vidět jinak.
16. Všechny potíže je nutné řešit nejmírnějšími, avšak účinnými prostředky.
17. Každý má právo na boží soud, který je buď konfrontační nebo smírčí
18. Žádnému člověku, žádné bytosti, nesmíme vzít naději.
19. Každý jev v realitě musí mít reálné příčiny.
20. Všechny vztahy mohou být navázány a udržovány pouze na základě dobrovolnosti. 
21. Vyhlášená správní pravidla jsou závazná pro všechny, i pro vyhlašovatele.
22. Každý subjekt má svoji identitu, jméno a kredit.
23. Každý jev ve hmotné realitě podléhá kauzalitě, musí mít reálnou příčinu.
24. Vše, co není určeno jako věčné, musí být likvidovatelné, zrušitelné.
25. Každá myšlenka se jednou vyčerpá.
26. Dohody a smlouvy se dodržují nebo ukončí, nelze je porušovat.
27. Každý tvůrčí záměr, projekt, má pouze jediného hlavního tvůrce.
28. Uzavřené záležitosti lze zapomenout.
Seznam je neuzavřený, po zkušenostech se doplňuje.
-