SVĚT

Spojení dvou modelů

.

V meditaci jsem volal k dohodě bytosti, které na mne v noci útočily, takže jsem se moc nevyspal. Přišly stíny, které postupně zesílily do formy urostlých černě oděných bytostí. Morellka je identifikovala jako kněží. Projednali jsme hodně témat a nakonec jsme se dostali až k tomu klíčovému. Oni odmítli čtyřčlennou společnost a obhajovali model pyramidální. Uznal jsem, že čtyřčlenná společnost je ve své podstatě rovnostářská a ta se neosvětčila. Probrali jsme pro a proti obou modelů a nakonec jsme oba modely spojili. Model pyramidální ukazuje úreovně čili levely společnosti, základna a součásti horizontální jsou tvořeny čtyřčlenným modelem.
Kombinovaný model uspořádání společnosti (vertikální pyramída o několika úrovních a horizontální čtyřčlenný model zahrnující části inteligence, tvůrci (podnikatelé a finančníci), správci a prostí lidé,  byl všeobecně přijat. Na každé úrovni se vytvoří samostatný čtyřčlenný model s odlišnou funkcí.
Velké církve se asi transformují na servisní skupiny hlídající pyramidální modely.
.