lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Závěrečná zpráva

.

Podávám závěrečnou zprávu o mých snahách, úkolech, prožitcích a jejich hodnocení. Moje zpráva je určena duchovním silám, které s velkou snahou a pečlivostí připravily současné změny v několika hlavních směrech a mnoha alternativách a všechny programy odpovědně připravily. Za vše, co jsem byl schopen rozpoznat, projevuji velkou vděčnost, obdiv a uznání.     
Kterýkoli subjekt, pokud ukončí jednu aktivitu, nezůstane pasívní, ale najde si aktivitu náhradní, přijme náhradní program. Stejně tak já, když končím jeden program, píši vyhodnocení, abych mohl přejít k nové aktivitě. K duchovní službě jsem byl pozván s nabídkou, "zda chcí dát lidem novou víru". Souhlasil jsem, něco mi říkalo, že je to můj životní úkol. Průvodci mne zkoušeli a učili. Postupně jsem získával nové a nové úkoly, to snad jak jiní aktéři nemohli své dílo dokončit, a já jsem to převzal.
Posílám tedy zprávu o své aktivitě, snaze a jak vidím svět. Především vnímám, že lidé jsou vedeni duchovním světem přímo, aniž by se duchovnem zabývali nebo cokoli duchovního hledali. Funguje to tak nějak spontánně. Suploval jsem Melkora, jeho úkolem bylo smiřovat duchovní skupiny, velké i malé. Myslím, že už se ke svému ukolu vrátil. Zde jsem byl zcela neúspěšný. Svojí snahou dát lidem novou víru a program nápravy světa jsem pouze vyvolal útoky temné magie, měl jsem a mám schopnost se jim bránit, přesto mám velké štěstí, že ještě žiji a zdraví mi slouží, za což také děkuji. Snaha pomoci světu u mne nakonec vyvolala pocit trpkosti, marnosti a nedocenění. Uznávám, že druzí reformátoři skončili mnohem hůře.
Kde vidím příčiny svých neúspěchů? Doba je jistě zralá, změny potřebuje. Jsou zde však zájmy určitých entit nedovolit nápravu systému ve prospěch lidí, naopak si přejí zničení světa, opakování osudu Atlantídy. Plejáďané spolu se Strážci  se v době, kdy věřili své moci, chlubili tím, že zde zničili již šest civilizací. Tomu věřím, když o době před třemi milénii a době předchozí máme jen velmi omezené informace. Také nyní je zde snaha civilizaci zničit, nová by již vzniknout nemohla. Samotné duchovno má také velké problémy, které brání provedení změn. Jsou zde bloky, jeden z nich jsem nazval "Kristův syndrom". Kdo tímto syndromem trpí, má snahu nad všemi vynikat a konkurenty buď blokuje, ignoruje nebo likviduje. Problém je také v tom, že likvidace má mnohem větší moc než tvorba. Je tedy obtížné cokoli prosadit, pokud to neprosazuje moc vyšší. Bloky fungují snad ve všech snahách. Lidé získali moc blokovat a proklínat a bez zábran to využívají. A peklo funguje také. 
Jsem rád, že už se nápravou světa zabývat nemusím. Nastupují mladé generace.  
A co budu dělat dál? Chci dávat lidem lásku, schopnosti relaxace a chci uvolnit oblast erotiky a sexu pro volné prožívání bez nátlaku a sankcí. Obnovuji stará přátelství a těším se na společné pěkné chvíle. Budu se věnovat ženám, hasně a cestování.
.