lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Můj program

.
Moje situace se zklidnila, už nemusím likvidovat tolik útoků temné magie a mám naději, že spolu se souvěrci nezůstanu sám na cestě "mír, láska a erotika".
Jsem ještě v Liberci, ale za několik dnů se již budu stěhovat zpět do Brna. Sešli jsme se zde s Martinou jako spolubydlící a s úkolem sblížit svět milovníků a bojovníků. Dokázali jsme, že duchovní svět se nyní není schopen spojit a spolupracovat a konfrontační postoje mohou vyvolat konflikty a války. Své osudy musí řešit lidé sami, najít možnosti spolupráce na základě autonomie, rozdělení existenčního prostoru a vzájemného respektu. Kdo volá po jednotě a přitom nepočítá se spoluprací, ať rovnou sdělí, musíte všichni přijmout moji cestu. To není moje nabídka, já nabízím více cest v jednom prostoru vyděleném odmítnutím válek a násilí. Tím akceptuji direktivu Universa jako společné východisko.
Svůj současný úkol jsem přijal již jako student. Podstatou je vyhledání, potvrzení a posílení pozemských kultů, které se od Jeruzalémských sekt oddělují odmítnutím zotročení člověka, uvolnění cesty pro osobní a duchovní růst, možností volných vztahů na základě lásky, přijetím samozřejmosti erotiky a sexu v soukromí a v přírodě a také možností přijímat informace z každého zdroje. Za ideální považuji mít peníze na vše potřebné plus zážitky a pracovní dobu šest hodin denně s dvěma volnými dny v týdnu. Dále se počítá s podporou kultu, rodu a rodiny s důrazem na výchovu dětí, potomků.
To jsem vypsal abych prezentoval sebe a kult. Je to nezbytná podmínka pro vyhledání souvěrců. Společnost a její součásti mají být funkční a harmonické s tím, že 95 procent dokonalosti zcela postačuje a také aby druzí mohli něco vylepšovat.
Jaký je tedy můj program? Možnosti se otevírají, přesto se neřeší všechny detaily. Podstatou je vyhledání, potvrzení a posílení pozemských kultů na základě osobního setkání a společného života s prvky sociálního zajištění. Vydělení je na základě lásky k planetě a lidem, pokračování v procesu stvoření, volných vztahů, erotiky a sexu. Mám udržovat kontakty s nejvýše dvaceti mladými ženami nebo páry a podporovat jejich duchovní cestu a víru. Mají se stát dominátory ve prospěch svého kultu. Vztahy nebudou trvalé, tyto ženy si budou hledat své vlastní partnery a svoji vlastní cestu.   
Když penízky nebudou, mám cestovat a ženy navštěvovat, společně pak máme vyhledat prožitky. Když penízky budou, mám koupit a upravit větší dům s velkou zahradou, kde bychom společně žili v ústraní a sociálním zajištění. Setkávat se mohou jen souvěrci, společné kultovní setkání jinověrců není možné, nefungovalo by. To je můj program na příštích dvacet let a pak se uvidí.
.
-