lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Hedonismus

.
Rozhodl jsem se pro kult "mír, láska a erotika" a vyjadřuji tím hodnoty, kterým se chci věnovat pro sebe i pro druhé. Zde bych mohl začít definicí pojmů, které s tématem souvisí a kterým se budu věnovat.
Mír znamená svět bez válek. Lidé se války nepřejí, ale pro systém a lidi, kteří jej naplňují, je to potřeba, která prosazuje mocenské zájmy. Já války a násilí odmítám. Jsem si věnom, že případná velká válka by zničila vše živé na planetě a všem by přinesla velké utrpení. To si naštěstí uvědomují i ti, kteří o válkách rozhodují.
Láska je jednou z lidských priorit. Má mnoho podob a všechny jsou pozitivní, jen se nesmí přehánět. Je to energie, kterou lze vyslat a kterou může přijmout vše živé. Je to věc duchovní, spojuje souvěrce a partnery. Je to také odměna za dobrý vztah.  
Erotika je přiblížení k životu. Může být partnerský i kultovní, zásadně vždy založená na dobrovolné účasti všech zúčasněných, má mnoho podob kromě sexu, i když s ním souvisí. Provokuje pozitivní partnerskou energii a bývá předehrou k sexu.
Hedonismus, tak jsem nadepsal článek, mám zájem psát především o něm. Pojem není moc užíván, stejně jako není současnou společností podporováno pozitivní prožívání, zejména neerotické hrátky s tělem, ani medializace této činnosti. Může však jít o aktivitu rituální. Je to každá aktivita cílená k prožívání příjemných pocitů, rozkoše a slasti. Já vnímám hedonismus jako hrátky s tělem, lukulské hody, masáže, relaxaci, cestování, pobyt v přírodě a slunění, naturismus, vyměšování, vyplachování střev, škrábání zad a třeba i únik do virtuální reality a každou provokaci silných emocí. Podmínkou je, aby uspokojily. Společnost prezentuje hedonismus jen jako kunzumní styl života.
Hasna je pro mne kultovní relaxace s programem a erotikou nebo hedonismem.
Relaxace na rozdíl od hasny je forma odpočinku jak jej známe, zpravidla v soukromí nebo na místě k tomu určeném s profesionálním programem nebo vedením.
Psychohygiena je souhrnný název pro aktivity, které napravují psychiku a řeší negativní pocity, zejména ty, které přinášejí nedořešené záležitosti. Abychom mohli prožívat příjemné pocity, musíme se nejprve zbavit všech pocitů negativních, strachu, obav, bolesti, pocitu viny a mnoha dalších, abychom byli v pohodě. Běžnou formou psychohygieny je přijetí názoru jiné osoby, který přináší zklidnění nebo ukazuje řešení.
Kultovní setkání je akce při které se setkávají souvěrci nebo rod. Zde jsou aktivity s cílem výměny unformací a vyvolání prožitků, energie. Jde o společné soukromí v klidném místě. Setkání může být zaměřeno na sexuální magii s provokací pozitivní energie a vzrušení, nebo na provokaci negativní energie v obětování nebo boji. Jednotlivé kulty se právě svými rituály vzájemně odlišují.
.
.
.
-