lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019

Onanárium

Vztah k erotice, sexu a zvláště pak k hedonismu lidi zásadním způsobem rozděluje. Původně jsem zde rituál popsal, ale pak jsem si uvědomil, že většina čtenářů by se mohla pohoršit, takže jen takováto všeobecná zmínky a sám název může být podnětem k fantazii a odhadu, oč vlastně jde.  Jde o akt sblížení a sounáležitosti při kterém dochází k uvolnění psychiky.
Očekávejme složitou dobu, kterou nám tyto a podobné radovánky pomohou přežít. Rozhodne duchovní orientace a pevné ukotvení, průvodci a ochránci, jejich inspirace a pomoc.
Dnes jsem ve své představě přijal znak 3E. Jde o můj dlouhodobý program, případným zájemcům vysvětlím. Možná mají mnozí program 3E také, takže mohou znak používat.
    iko-znak-3E.gif (3596 bytes)
Svět má snahu se nás ptát, zda s něčím souhlasíme nebo ne. Ukáže nám jen kousek čehosi, ale jinak nevíme, oč jde. Jde o alibismus, když souhlasíme, neseme spoluodpovědnost. Když nesouhlasíme a nesouhlas nejsme schopni prosadit, nebere svět náš hlas v úvahu a ptá se druhých. Já využívám toho, že se mne ptají a ptám se také: podporujete nebo aspoň umožňujete rozvoj lidské osobnosti? Akceptujete lidskou lásku, erotiku a sexualitu? Respektujete stvoření a život? Odmítáte násilí a týrání? Když jsou odpovědi příznivé, tak je vše OK a skupina může počítat s mojí podporou. V opačném případě se distancuji. Svět se mne však na nic ptát nemusí, já se nyní věnuji jen svému soukromí.    
.
.