lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

BLOG 2019 - starý a nový svět

Jakou budoucnost si přejeme mít?

.
Nezabývám se řešením potíží starého světa, protože ten dožívá. Hledám vize pro svět, který již přichází. Zabývám se tím už třicet let a poznal jsem, že nelze všechny pozvat na jedinou cestu osudu a životních hodnot, protože každý člověk je jiný a každá velká skupina má jinou historii a jiné existenční podmínky a společenské smlouvy.
Pro všechny mám dvě připomínky. Povoleno je skoro všechno za podmínky volby mezi alternativami. Komu se kde nelíbí, může přejít jinam. Zakázáno je násilí a týrání lidí i zvířat. Kdo se toho dopustí, riskuje zánik nebo stejný zlý prožitek. Kdo je trestán, zná důvod. Také víme, že každá myšlenka se jednou vyčerpá a musí se nahradit novou.
Druhá připomínka se týká kontraproduktivity v tom smyslu, že vše dobré s sebou nese cosi zlého nebo zatěžujícího, vše nepříznivé může být využito k dobrému. Týká se to i dvou zásad, tam, kde platí stejná pravidla pro všechny členy skupiny, je rovnostářství a malý prostor pro  kariérní řád. Kde mají přední členové privilegia, tam lze vytvořit účinnější kariérní řád a silnější skupinu. Platí, že účel světí prostředky. Tolik všeobecně.
Otázkou je, jak budeme rozvíjet osobnosti. Bůh zakázal přístup ke stromu poznání a pak měl kolem sebe samé nepředvídatelně jednající dědičně hříšné hlupáky. Když budeme rozvíjet osobnosti, musíme počítat s tím, že se objeví někdo schopnější, než my.
Jaké osobní schopnosti rozvíjet? Pracovní a profesní? Pro přežití ve společnosti nebo v přírodě? Znalosti z magie nebo mocenské? Kdo ví a zná, je schopen změnit svět, kdo nezná, je snadno zneužitelný a nevypočítatelný. Vyřeší to tolerance a trpělivost? Jako řešení navrhuji možnost ve svém soukromí žít podle vlastních životních hodnot. Je také ověřené, že nezapojení a strádající jsou sociální hrozbou, tedy nebrat naději a zapojit.
Společnost se stará a každý se stará také. Když má společnost snahu zařídit vše, riskuje občanskou neposlušnost, lidé jdou do ulic a chtějí víc. Svoji prosperitu ať si zařídí sami.
Zákaz nebo blokování alternativy vyvolává tlak, který může společnost poškodit.
Radit, či neradit? Pomáhat za každou cenu? Doporučuji radit a pomáhat na požádání.
pokračování
.
-

 

 

 

waudit