starý a nový svět - BLOG 2019

Moje plocha

.
iko-plocha.jpg (22983 bytes) srdce.jpg (14073 bytes)

planoucí srdce lásky

monstrance.jpg (16654 bytes)

monstrance vznešenosti

kriz.jpg (19146 bytes)

prostý kříž cesty

vahy.jpg (9853 bytes)

váhy spravedlnosti

.
Deset bytostí, z nichž devět je na obrázku, mají právo se mstít za svůj osud, mohou být nazváni mučedníky a společně donutili svět, aby je přijal a otevřel cestu nápravě a transformaci.
Jejich jména: Frynda, Giacomo Casanova, Mata Hari, Jean Jacques Rousseau, Marilyn Monroe, František Drtikol, Grigorij Jefimovič Rasputin, Olga Hepnarová a Gaius Julius Caesar.
Všichni přišli na svět, aby člověku a lidstvu zlepšili jeho úděl a upravili životní hodnoty. Nyní se vrátili a kdo má zájem, může si některého z nich přijmout jako svého průvodce a společně pokračovat v jeho práci. Osud Olgy Hepnarové byl spojen s rokem 1968 stejně jako osud Jana Palacha a po násilném ukončení změn oba zemřeli trýznivou smrtí. Ikona odkazuje na celou plochu.   
Vracím do společnosti Kristovy principy, planoucí srdce lásky, abychom jednali s pozitivní energií, monstrance vznešenosti, abychom si jeden druhého vážili, prostý kříž cesty, abychom našli a udrželi svoji cestu, zlaté váhy spravedlnosti a správného hodnocení, abychom byli schopni situace správně vyhodnotit.
Zde musím ještě upozornit, že dobro a zlo neexistuje jinak než jako účelové hodnocení reality.
Vše, co zde nabízím, považuji za dobré a potřebné.
.
....