lg_BLOG.jpg (1612 bytes)

Esoterika, věštectví a léčitelství

Moje nabídka esoterických služeb, čtení z karet, podpora zdraví
1. čtení z karet: podpora pro klienta, sdělím, kam směřuje tendence, co je možné očekávat, vyhledám souvislosti a možné alternativy. Jde o poradnu, která má klientovi ukázat souvislosti a možnosti a usnadnit jeho rozhodování. Musím sdělit, co vidím v kartách, ale nenesu zodpovědnost za realizaci rad. Odpovědnost nese klient sám, protože zná více souvislostí a moje rady jsou jen pomocné. Čtení z karet je základní součást také dalších esoterických aktivit. Zobecněné rady z dřívějších výkladů jsou v poradně. 300 až 500 Kč
2. nasměrování: každý subjekt má na tomto světě nějakou funkci a předpoklady pro její úspěšné plnění. To platí také o člověku. Tomu se daří pouze v profesi, kterou má zde plnit. V rámci hledání nasměrování provedu výklad na osobní schopnosti a také na profil osobnosti. Nasměrování může mít hlavní směr, směry možné i doplňové.  300 až 500 Kč
3. řešení stavu vyhoření a odblokování: ve stavu vyhoření obnovuji původní osobní průvodce a při odblokování nejprve odstraním psychické bloky které berou energii, poškozují zdraví, blokují cestu, působí závislosti a kazí vztahy. Cena 400 až 800 Kč
4. volba zaměstnání a školy: klient dodá dotaz na dvě nebo více míst a pomocí karet dodám informace pro snadnější rozhodování při volbě místa, školy, zaměstnání ... 300 až 500 Kč
5. odstranění psychických potíží: tyto potíže mohou mít původ v nepřipravenosti na život, pak sdělím svůj názor, hodnocení a poradím další postup. Může jít o spirituální vliv, pak odstraním případné přivtělence a negativní energie. Odstraním také vliv nemoci. Do 800 Kč
6. řešení partnerského vztahu, hledání partnera: vyhledání všech vlivů včetně spirituálních, také osobní dispozice a co od vztahu očekává. Může jít o dlouhodobé působení.  
7. zrušení karmického dluhu a zlé předtuchy: mám právo karmického odpuštění, mohu zrušit karmický dluh a způsobit úlevu svědomí. Mohu také zrušit zlou předtuchu, která se týká obvykle smrti nebo nemoci klienta nebo někoho blízkého. Cena 500 až 2000 Kč 
8. podpora početí a mateřství: tento postup je již vyzkoušený, začíná při kontaktu s klientkou a končí po narození při začátku kojení, může být prodloužený do jednoho roku dítěte. Postup je popsaný zde. 500 Kč hned a 500 Kč po početí.
9. podpora uzdravení: někdy k uzdravení stačí tento postup, předpokládá se však, že proces uzdravení vedou a řídí lékaři. Tato pomoc řeší psychosomatickou energii. Pomocí této energie lze provést diagnostiku na dálku a upozornit, s čím zajít k lékaři. Lze doplnit energii pro uzdravení a pro aktivitu. Cena měsíčně 500 až 800 Kč.
10. odstranění energií nádoru: dříve jsem viděl energie rakoviny a nádoru jako růžové červy, nemocná přítelkyně viděla růžové laně. Když jsme tyto energie odstranili, nádor se změnil na nezhoubný, přestal růst a stačilo ho vyoperovat. Nyní ve své představě vidím velké temné bytosti a postup je stejný. Zastavuji růst rakoviny a nádoru odstraněním energie, která způsobuje jeho růst a pak pro uzdravení stačí nádor vyoperovat. do 1000 Kč
11. zrušení závislosti: vše dobré a příjemné vyvolává časem závislost. Každý má snahu si prožitek zopakovat, ale závislost má pod kontrolou. Když se však přidají duchovní bytosti, které si také chtějí uspokojit svoji touhu, vzniká závislost, kterou není snadné překonat. Je nutné tyto bytosti odstranit. Kromě toho každá aktivita se silnou závislostí má své příčiny, mám na mysli kouření, alkohol a drogy. Zde se jedná o psychický reset od osobních reálných problémů, člověk se takto zklidňuje. Pro odstranění je nutné odstranit všechny příčiny. Po vyřešení problémů nebo kouření sklon k alkoholismu sámo zanikne. Do 1000 Kč
12. profesní poradenství: radím podnikatelům a posílám jim duchovní průvodce a ochránce pro úspěšné podnikání. Stejně tak posílám "našeptavače" pro úspěšné splnění zkoušek ve škole včetně státnic. Připomenou to, co zkoušený zná, aby neměl "okno".  Cena 400 Kč
13. rozvoj osobnosti doplněním principů ega: každý člověk může získat nové schopnosti vložením duchovního prinpipu do ega. Tomuto postupu se říká "křest". Cena do 800 Kč
14. vyčištění prostoru od negativní energie: jde o byty a stavby, venkovní prostory se nečistí. Zde může působit duch zemřelé bytosti, který se může chovat rušivě jako poltergeist. Ve své představě můžeme působit jakkoli na daný prostor, abychom zde vše duchovní zničili. Duchovní bytosti a energie tuto situaci vnímají jako realitu a odejdou nebo zanikají. Jen si musíme uvědomit, že také my jsme duchovní bytosti a jednou budeme na místě těch, na které se snažíme působit. Nejprve se proto snažíme zjistit, co zde působí a zda je možné situaci řešit mírnějšími prostředky.  Cena 300 až 800 Kč
15. exorce, zrušení paranoi a psychických energetických útoků: psychické problémy způsobené útoky temné magie jsou velmi nepříjemné a někdy nesnesitelné. Kdo se jim vysmívá nebo je zlehčuje, měl by si je sám prožít. Ne každý je schopen se sám těmto vlivům bránit a mnozí se snaží uniknout pomocí alkoholu nebo drog. Mohou také psychiatry požádat o léky, které schopnost vnímání tlumí. Nabízím další možnosti, přivtělence je možné i na dálku vypudit snadnou exorcí a obtěžující bytosti lze na dálku odstranit. Každý, kdo se chce věnovat spirituální službě, esoterice nebo magii, musí mít schopnost se těmto psychickým útokům bránit. Jsem schopen tyto problémy řešit a své klienty žádám o zpětnou vazbu, aby mi výsledek mého působení potvrdili. Cena od 500 do 1200 Kč.  
16. cokoli jiného: je možné řešit cokoli pomocí esoretiky. Na počátku se vždy ptám karet, zda mohu a zda budu úspěšný a oznámím to klientovi. Postupuji pak účelově s cílem dosáhnout úspěchu ve spolupráci s klientem. Náprava a dosažení cíle může trvat delší dobu. Cena je dohodou nebo její výši ponechám na klientovi, co mi kdo dá.
Mám schopnost invokace, jsem schopen vrátit do reality větší počet duchovních bytostí současně (fotbalisté, sportovci, řidiči, důstojníci). Invokaci provádím pouze na požádání.