HASNA

Bezpodmínečná láska a práce na sobě

.
Jsou to dvě věčná témata patří k nim ještě pozitivní myšlení, což je možná východisko. O bezpodmínečné lásce slýcháme stále, stejně jako o nutnosti na sobě pracovat. Nabídnu několik podnětů pro práci na sobě, vysvětlím, co je tím míněno. Konkrétní rady nikdo nenabízí, protože by si mohl způsobit problémy. Každá rada by totiž někomu vadila. Tato společnost by uvítala, kdyby každý pojal práci na sobě jako snahu smířit se s realitou a podporovat některou politickou stranu, přispívat na chudé a nemocné, popřípadě cvičit jógu nebo ve fitku. Druhá možnost je usilovat o vstup do kruhu energie lásky a harmonie. Kruh je zde vnímán jako věčné posilování energie lásky popřípadě její udržování na optimální úrovni. Práce na sobě znamená cílené čištění prostředí, úklid pokoje i myšlenek, rozvoj schopností zejména v oborech které přináší zisky nebo finanční příjmy. Zlepšovat vztahy s lidmi v okolí a hlavně pozitivně přijímat svět kolem nás včetně vztahů. Výzva pracovat na sobě má tak široký obsah, že ani Zarathustra, který oznamoval, že člověk musí být překonán a změněn v nadčlověka, také nedokázal nebo nemohl sdělit, co tím myslí. Každý kult má představu o ideálním člověku a jeho působení je zaměřeno na tento cíl. Co však jeden kult prosazuje, jiný by mohl odsuzovat. Mám tedy doporučení, zeptejte se své autority, k jakému cíli se máte v rámci sebezdokonalení směřovat.
Co je bezpodmínečná láska? Já to vidím tak, že je to způsob chování vstřícný a přátelský, který má ovšem své meze, ty oddělují přátelský a intimní způsob vztahu. Není problém se takto chovat ke svým přátelům a souvěrcům, ale je zde požadavek se chovat přátelsky až důvěrně ke všem lidem. Je dobré, když jsme ukotveni, tedy když víme, kam patříme a naši průvodci a ochránci jsou s námi. To bezpodmínečná neznamená příkaz že musíme, ale že nemusíme zkoumat jaký kdo je a co máme od něj čekat. To se týká zejména krátkodobého nebo občasného setkání. A jak reagovat na vztahy problémové a konfliktní? Buď vztahy minimalizovat nebo dotyčného napomínat a on sám vztahy omezí. Jde především o způsob komunikace, který otvírá také možnosti spolupráce, ale dál už platí další pravidla, shodné názory a společné zájmy. Mezi souvěrci jsou láska a důvěra zcela přirozené, pravidla bezpodmínečné lásky se uplatňují hlavně při prvním setkání.       
Pozitivní myšlení je stav mysli v přijímání projevů života, především však trvalé prožívání zejména ve stavu klidu, když nepřicházejí žádné vnější podněty. Způsob vnitřního prožívání, pozitivní nebo stres, strach, spěch, nenávist a podobné stavy, zejména ty, které trvají, rozhoduje o stavu psychiky. Kdo je v bludém kruhu negativního prožívání, musí vědomě a účelově změnit svůj přístup k životu, radovat se z toho, co má a v pohodě přijímat a prožívat. Zcela zásadní jsou dobré vztahy s rodinou,  s nejbližšími lidmi a domácími zvířaty. Odměnou je odstranění stresu, strachu a dobré zdraví.