SVĚT - HASNA

S nápravou světa začneme u sebe

.

Ještě nedávno jsem tuto větu slyšel dosti často. Byla myšlena hleď si svého a o další se nestarej. Už ji neslýchávám, tak nevím, jak bude nyní přijata. Mám snahu upozornit na osobní vlastnosti, které nacházím u více osob v prostředí, ve kterém se pohybuji. Velmi často jednáme na základě odmítnutí, odmítáme nabídky a může jít o snahu uchránit si ten malý zbytek ega, který nám ještě zbyl. Správné by bylo se nad nabídkou zamyslet a spolu s odmítnutím vysvětlit důvody, spolu s přijetím řešit co za to, tedy vyrovnání. Druhou možností je s potěšením přijímat každou nabídku, kterou přijmout lze, spojit to s projevem přátelství a také jednat vstřícně. Vždy je to spojeno s oblibou a důvěrou, ta by měla být cíleně posilována s nejbližšími osobami.      
Druhé doporučení se týká úcty k lidem a zvířatům. Vím, že domácí zvířata, zejména psi, se sami řadí do lidské smečky mezi dospělé a děti a očekávají, že chování k nim bude tomu odpovídat. Každé domácí zvíře očekává vlídné jednání ze strany člověka. Při pořizování s tím musíme počítat. Spojil jsem úctu a respekt ke zvířatům  a k člověku. To zcela úmyslně, abych posílil přesvědčení, že úcta ke všem lidem je pro mne samozřejmostí a nejlépe ji ocení ti odmítaní a frustrovaní. Když máme pocit, že by někdo si snad úctu a uznání nezasloužil, stačí si poslechnout jeho příběh. Každý příběh je jiný a má mnoho společného. Sociální podmínky, připravenost na život, možnosti uplatnění a ocenění, absence lásky, zdraví nebo štěstí. Já osobně velkou vinu přikládám podmínkám, ve kterých žijeme.
Kdy napravíme svět? Když docílíme osobní spokojenosti. Spokojení lidé vytvářejí spokojenou společnost. K tomu je nutné zvládat životní situace, rozvíjet své schopnosti a věřit si, uplatnit se, prosadit se a být dobře ohodnocený. Mít vyřešené priority, to je zdraví, peníze, láska a štěstí. 
Je zde však problém zásadní a tím je vztah člověka v duchovnímu světu. Mnozí zoufalci chtějí odejít z nesnesitelné reality do vysněného barda v duchovním prostředí, Ale to je velký omyl. Existence v duchovním prostředí je mnohem tíživější, než lidská realita. Když tam občas zavítám, tak mne tam někdo sráží z útesu nebo mají snahu mne zavézt kamsi do nitra planety. Stav duchovního prostředí je pro mne zneklidňující a mám snahu to řešit. Však po životě tam také přejdu a rád bych přišel mezi přátele. Právě zde můžeme začít s nápravou reálného světa. Nápravou světa duchovního. Každý mág a každý kult má jiné představy a jistě pohodové paralelní světy buduje, i když to nikomu nesděluje, protože by se vždy někdo našel, kdo by práci narušil.  
.