SVĚT - HASNA

Jak sám sobě uzdravit psychiku

.

Napsat "nyní jsem v pohodě" je zrádné, to je snad první rada, svoji pohodu si budeme prožívat, ale nebudeme o ni druhým referovat, ani se svojí pohodou nebudeme chlubit. Jsem si jist, že každý může pohodu prožívat, člověk je tak nastavený. Stav psychiky záleží spíše na jiných vlivech než na sociálním zatížení. Na pohodu mají větší vliv naše osobní dispozice a vztahy. Je to ovšem velmi osobní a v oblasti prožívání musíme počítat s tím, že každý jsme jiný a každý člověk touží po jiném prožívání, zejména zde uprostřed Evropy, kam přišly bytosti z mnoha různých prostředí. Na tuto skutečnost budeme reagovat vyhledáním souvěrců. Ze světa k lidem přichází dobré i zlé, musíme s tím počítat a zlému se bránit a dobré využít.
Začneme u sebe. Pohlídáme si své nálady a cíleně se snažíme je zlepšit, to asi bude spojeno s přechodem do virtuální reality a ovšem také s cílenou nápravou svého soukromí.
. stránka se připravuje 
.