HASNA

Rituál "slavnostní chvíle"

.

cajovna-m.jpg (15859 bytes)

Základním rituálem každého kultu je společné setkání souvěrců. Rituál se od běžného setkání liší přítomností duchovních bytostí. Pro ně zapalujeme svíce hlavní a další, berou si z nich energii.  
Každý kult si setkání připraví a prožívá jinak, společným znakem je sváteční prožívání, úcta a uznání k účastníkům, sounáležitost s duchovním světem a společné vzpomínání na souvěrce a na duchovní průvodce, ochránce a dominátory (osudové síly). Rituály mají zpravidla předepsaný průběh, některé doslova, jiné jsou volné podle volby účastníků. Může jít o neformální setkání.
.  stránka se připravuje