HOME  lg_knihy-zivota.gif (1658 bytes)

informace

V Knize života jsou zapsáni lidé, kteří za svého života prokázali svoji výjimečnost, zejména přínos pro společnost nebo obětavost. Katolická církev svatořečí a zapisuje své svaté, což znamená "věčné". Křesťané se obracejí ke svým svatým, všichni můžeme najít své průvodce a ochránce v Knihách života. Jsou zde zapsáni lidé různých zájmů a vlastností, aby každý mohl zde najít někoho blízkého. Je možné dát přednost průvodcům a ochráncům z vlastního rodu.
Už jsem Bytosti zapsané v Knize života vzbudil nebo obnovil z matrice, ale někdo vlivný je opět odstranil a tím způsobil stav vyhoření v celé společnosti. To se projevilo oslabením správní moci, ztrátou motivace, schopností rozhodování a funkčnosti. Analogií je operační počítačový program.
Bez něj to také nejde. Budu obnovovat bytosti zapsané v Knize a kdyby někomu někdo významný scházel, tak ho mohu na požádání také vrátit zpět do života.
Napište si na pohodicka@ seznam.cz, zdarma to ale není.