Kosmické zákony

-
-
1. Nejvyšším cílem a hodnotou je rozšíření života do prostoru.
2. Přej a bude ti přáno.
3. Stejné přitahuje stejné.
4. Odpustit lze po nápravě nebo vyrovnání.
5. Nelze diskreditovat cizí entitu tím, že se za ni vydáváme.
6. Uzavřené záležitosti lze zapomenout.
7. Není možné mocenské působení na shodné úrovni, tedy ani mezi planetami. 
8. Spory a konflikty řeší úroveň o stupeň vyšší, likvidaci řeší úroveň ještě vyšší.
9. ANO a NE je vždy pravdivé a jednoznačné.
10. Nejprve direktiva, pak varování a teprve potom může přijít trest.
11. Chovej se slušně a měj se dobře.
12. Úkolem správy na každé úrovni je zajistit funkčnost také tím, že každý subjekt dostane to, co potřebuje.
13. Spolu s úkolem jsou dány předpoklady pro jeho úspěšné splnění.
14. Očekává se chování v dobré vůli a dobré víře. 
15. Realita je jedna, ale každý ji vidí jinak.
16. Všechny potíže je nutné řešit nejmírnějšími, avšak účinnými prostředky.
17. Každý má právo na spravedlivý soud.
18. Žádnému člověku, žádné bytosti, nesmíme vzít naději.
19. Každý jev v realitě musí mít reálné příčiny.
20. Všechny vztahy mohou být navázány a udržovány pouze na základě dobrovolnosti. 
-
Kosmické zákony jsou omezující doporučení na základě dlouholeté zkušenosti závazné pro všechny inteligentní bytosti. Kdo se obrátí k autoritě která kosmické zákony nedodržuje, není zbaven odpovědnosti, má si najít autoritu jinou. Autorita, která zakazuje a likviduje alternativu, je sama likvidována vyšší mocí, pokud kosmické zákony porušuje.

Další kosmické zákony:
- stejné přitahuje stejné
- všechny problémy se řeší těmi nejmírnějšími prostředky
- sdělení ANO-NE je vždy pravdivé
- každý subjekt má svoji identitu, jméno a kredit
- každý jev ve hmotné realitě podléhá kauzalitě, musí mít reálnou příčinu
- schválený osvědčený projekt nesmí být zničen jinak než po souhlasu všech tvůrců
- vše, co není určeno jako věčné, musí být likvidovatelné, zrušitelné
- každý má právo na boží soud, který je buď konfrontační nebo smírčí
- uzavřená záležitost může být zapomenuta
- každá myšlenka se jednou vyčerpá
- cokoli se stejně stane třikrát, lze předpokládat, že tak bude vždy za stejný ch podmínek
- vztahy mohou být pouze na základě dobrovolnosti
- dohody a smlouvy se dodržují nebo ukončí
- odpuštění má svá pravidla, odpouští se po uzavření záležitosti, po vyrovnání
- každý tvůrčí záměr, projekt, má pouze jediného hlavního tvůrce
- přej a bude ti přáno, co přeješ druhým, na to máš sám nárok
- vyhlášená pravidla společného života jsou závazná pro všechny, i pro vyhlašovatele
- mocenské působení mezi planetami není dovoleno 

-

lg_home.gif (3905 bytes)