ÚvodV roce 1985 se mne duchovní svět ptal, zda bych měl zájem dát světu novou víru. Nabídku jsem přijal, dostával jsem informace a prošel zkouškami. Nejprve jsem inspirativně sestavil „Hodnotový kruh“, který zde také uvádím. Jde o spojení ducha o hmoty do systému motivace a konání pro vše živé. Pomůcka pro pochopení jednání všech bytostí a skupin.
Již od roku 1988 jsem „píšící rukou“ psal eseje, které měly napravit společnost, neboť jsem věřil, že chyby v Matrixu jsou způsobeny
nevědomostí nikoliv zlou vůlí. Jaká byla reakce? Právě opačná, než jsem čekal. Elita usilovala o udržení moci a nápravě se bránila.
Věnoval jsem se výkladu z karet a později i léčitelství až do roku 2014, kdy nastoupila nová spiritualita.
Proč píši svoji brožurku? Mám hodně vzpomínek z minulých životů a získal jsem informace z historie i z duchovního světa, posuzoval jsem je jak vzájemně na sebe navazují a hledal jsem i kauzalitu ve vývoji.
Nejen já doporučuji přijmout informace z více nezávislých zdrojů a věřím, že mé psaní vás obohatí. Mé psaní je určeno mladé generaci, která ještě nemá usazený světonázor.
Kdo chce být úspěšný, ať si hledá souvěrce, nejlépe takové, kteří mají stejné hodnoty, zájmy a životní styl. Můžeme se orientovat podle vztahu k práci a odpočinku, podle erotiky a sexu, vztahu k romantice a luxusu, ve shodě ve vztahu ke kariéře nebo svobodě. Zda uznává věrnost nebo naopak volný vztah. Kdo přijímá jakoukoli životní hodnotu, má ji dopřát i partnerovi. Hodnotovou shodu podporovat, rozdíly akceptovat. Této oblasti se věnuje článek „Komunikace a vztahy“. Nejvíce bolesti ve vztahu způsobila netolerance nevěry.
Dospěl jsem k názoru, že každá bytost, každý člověk, věří, že má právo na místo na světě, že má právo na uznání aspoň u souvěrců a že má schopnosti na úspěšné splnění životního úkolu. Doporučuji přijmout přesvědčení, že každý člověk a každá skupina jsou dobří a schopní jednat pozitivně, pokud ovšem nejsou ohrožení nebo blokovaní.
Mám ověřené, že nejlépe se životem proplouvá, když mám všechny lidi rád. To ocení i psy a koně, ale u umělé inteligence bych s tím neuspěl, pokud tvůrce Přirozenou víru do jejich programu nevloží.