duchovno a víra


Nyní, v dubnu 2023 uveřejnil internetový Seznam.cz články na téma „zvrhlíci“ a uvedl tam jména Kaligula, Čingischán, Jean-Jacques Rousseau, Markýz de Sade a Giacomo Girolamo Casanova. Tyto pány spojoval zájem o rituální sex a také snaha společnosti po jejich diskreditaci. Dal jsem si vše do souvislostí a ve středu 19. dubna 2023 jsem všech pět zvrhlíků přijal, když mne společnost odmítla jako je.
Rituální erotika a sexualita budí pozitivní energii, pokud je spojena s láskou. Tato společnost je však řízena energií negativní, strachem, bídou, násilím, nemocemi a dalšími formami, například blokováním tvůrčí práce jinověrců. Mne možná tento svět nazve Antikristem. Už mne také nazval Ďáblem. Kdybych se neuměl bránit, už jsem zde nebyl jako všichni, kteří se snažili svět napravit. Do diskuse jsem napsal, že „do současného světa je dobré nevstupovat“. Jak ale přijmout ony „zvrhlíky“ ?
Spojuje mne s nimi zájem o erotiku a sex, ovšem nic z toho jsem si neužil, protože jsem byl blokovaný psychickými bloky. Už jsem se bloků zbavil, ale podmínky opět radovánkám nepřejí. Všichni, o kterých se psalo, jsou diskreditováni, pomluveni. Všechny jmenované jsem invokoval a klonoval do Evropy, tak můžeme sledovat, jak se střední a západní Evropa změní.
Přicházejí k nám také z vesmíru lidé s pozemským původem. Přišli aby nám pomohli, někteří aby nám pomohli, jiní aby nás ovládli a škodili. Všichni lidé, bytosti a skupiny (kulty) mají svůj program a vyznávají své jisté hodnoty. Jméno je spojeno s kreditem, hodnoty a program zase s osobností a není problém bez znalosti jména osoby hodnotit a soudit podle skutků a programu, jsou lidé tím pověření a mají pro to schopnosti a podmínky.
V této době, po roce 2014, je zde mnoho duchovních směrů, podobně jako v 1. století. Nejvíce je jich asi u nás, některé žijí v ústraní, jiné se prezentují na internetu. Mají společné znaky, sex a erotika to už není, jsou to společné cíle. Rozvoj lidského ega nebo naopak potlačení, harmonizace společnosti nebo naopak její rozvracení, ochrana přírody nebo naopak její ničení. Každý si zcela svobodně může zvolit duchovní cestu a tam přijmout hodnoty a životní program.