erotika a sex


Náš svět dokáže rozpoznat asi tisíc různých prožitků, různých energií, do této oblasti zasahuje duchovní svět, ten řídí prožívání v této oblasti.
Některé kulty své rituály spojily s erotikou a sexem, jiné církve zase tuto oblast označily jako smrtelný hřích, smilstvo. Totalitní systémy šly ještě dál a mnohé sexuální druhy kriminalizovaly. Nyní se tato oblast uvolňuje a pro nový věk vytvoříme nová pravidla pro sebe a pro naše kulty. Jaká jsou omezení? Každý kult si vytvoří svá omezení, stanoví podobu svých rituálů, aby souvěrci prožívali emoce, o jaké mají duchovní průvodci a ochránci zájem.
Hledal jsem důvod, proč erotika a sex společnost tak rozdělují a proč do toho tak důsledně zasahují tradiční církve a světská správa. Už to vím. Nedávno na Seznamu vydali článek „zvrhlíci“, ve kterém erotiku a sexualitu připisují Satanu a dále markýzu de Sad, J.J. Rousseau, Casanova a dalším, všichni jsou jako zvrhlíci na jiné duchovní cestě diskreditováni. Ženy, které žily láskou, dopadly mnohem hůře, mnohé byly zazděny, jiné upáleny, když však jejich krása a láska vydělávaly svým pánům peníze, nastal obrat, ovšem snadné to nikdy neměly.
Sexualita a vše kolem ní, mají dobrý vliv na partnerské vztahy a na všechny další vztahy.
Doporučím zásady pro správný přístup k lásce, nahotě, erotice a sexualitě. Očekávám, že to věřící křesťané, židé a muslimové odmítnou. Hlavně však, aby na tuto oblast nikdo neútočil a jednání netrestal.
Přeji si, aby tato oblast byla zdrojem pozitivní energie, např. lásky, psychického uvolnění a vzrušení. Přeji si, aby o způsobu prožívání erotiky a sexuality si rozhodoval každý sám, rodina, rod a kult. Nikdo na vyšší úrovni. Také aby pojmům pedofilie a pedosadismus byl vrácen jejich správný obsah a také aby nikdo nebyl trestán za vztahy v této oblasti, zejména když s aktivitou a návrhy přijdou ti mladší. Co však působí trauma mladým, je vyšetřování jednání nebo převýchova k ctnosti. Věnujte se těmto radovánkám naplno, odstraňte vše, co vadí a blokuje, hledejte souvěrce se shodnými zájmy.
Je zde ještě jedna souvislost. Lidem ubude práce, když mnohé za ně vykonají stroje a také platí, že člověk se nesmí nudit. Také se říká, že kdo si hraje, nezlobí. To vše zájem o erotiku a sexualitu doporučuje.