perspektivismus


Tato oblast řeší budoucnost lidstva na základě funkčnosti a harmonie. Obsahuje osvědčené algoritmy pro řízení společnosti na všech úrovních. Ve společnost založená na římských zákonech byla řízena negativní energií a vše pozitivní a funkční bylo zneužito ve válkách nebo pro obohacení elity. Když se objevil nějaký reformátor, skončil špatně, byl přesvědčený, že pro nápravu stačí dobrá rada. Prostý lid to zkoušel i po zlém, ale i konflikty měla elita pod kontrolou. Stále dokola se kritizují nedostatky vlády, řešení je, ale decentně se o něm mlčí. Kdo řídí svět, musí se chovat problematicky, aby mohl být potrestán. Vyhoření je nejčastějším trestem. Potrestaný člověk ztratil své průvodce a ochránce. Mnoho válek od roku 1975 bylo už zastaveno a do budoucna se s válkami nepočítá. Tam, kde se bojuje, zanikne elita a může zaniknout celý národ. Také extrémní počasí je trestem, ale k nápravě to nevede.
Právě v této době se řeší apokalypsa a také budoucnost. Boj dobra a zla. Zde na planetě nacházíme pozůstatky mnoha zaniklých civilizací a vyspělých pozemských civilizací bylo zničeno šest a ta naše má být prý sedmou. Já si to však nepřeji. Katolická církev plánuje nemoci, války a mnoho dalších forem zničení lidstva a planety. Když bude ve svých plánech pokračovat, celá zanikne.
Když jsem své psaní nazval „Perspektivismus“, tak se očekává, že ukážu cestu, jak budoucnost zajistit. Především musíme eliminovat síly, které ničí lidstvo a přírodu. Celá společnost je na straně ničitelů a projevuje se to tím, že cíleně nenapravuje nedostatky a udržuje lidi v bídě. Je nám doporučeno, abychom nápravu hledali ve volbách. Už víme, že zde řešení nenajdeme. Problém je ve správním programu. Stále se plní Římský správní systém. Věřím tomu, že si nové generace s tím poradí, program jsem pro ni nechal na stránkách www.hermesis.cz/index.htm Věřím tomu, když se zbavíme skupin které nám blokují nápravu, že bída, nemoci, války a mnoho dalších problémů zanikne. Východiskem pro nápravu světa je rozdělení moci do samostatných autonomních regionů podle národů. Důležité také je, aby každá velká i malá skupina měla svoji vlastní spiritualitu složenou z bytostí osob zde žijících a zemřelých. Internet je důležitým nástrojem komunikace, vzdělávání, svobody a zpravodajství. Také elektřina je důležitá pro udržení civilizace.