kosmické zákony


    1. Nejvyšším cílem a hodnotou je rozšíření života do prostoru.
    2. Přej a bude ti přáno.
    3. Stejné přitahuje stejné.
    4. Odpustit lze po nápravě nebo vyrovnání.
    5. Nelze diskreditovat cizí entitu tím, že se za ni vydáváme.
    6. Uzavřené záležitosti lze zapomenout.
    7. Není možné mocenské působení na shodné úrovni, tedy ani mezi planetami.
    8. Spory a konflikty řeší úroveň o stupeň vyšší, likvidaci řeší úroveň ještě vyšší.
    9. ANO a NE je vždy pravdivé a jednoznačné.
    10. Nejprve direktiva, pak varování a teprve potom může přijít trest.
    11. Chovej se slušně a měj se dobře.
    12. Úkolem správy na každé úrovni je zajistit funkčnost také tím, že každý subjekt dostane to, co potřebuje.
    13. Spolu s úkolem jsou dány předpoklady pro jeho úspěšné splnění.
    14. Očekává se chování v dobré vůli a dobré víře.
    15. Realita je jedna, ale každý ji vidí jinak.
    16. Všechny potíže je nutné řešit nejmírnějšími, avšak účinnými prostředky.
    17. Každý má právo na spravedlivý soud.
    18. Žádnému člověku, žádné bytosti, nesmíme vzít naději.
    19. Každý jev v realitě musí mít reálné příčiny.
    20. Všechny vztahy mohou být navázány a udržovány pouze na základě dobrovolnosti.
    21. Každý subjekt (skupina, člvěk, duch) jedná pod vlastní identitou, za nikoho se nevydává a svým jednáním si vytváří karmu.


Tato oblast řeší budoucnost lidstva na základě funkčnosti a harmonie. Obsahuje osvědčené algoritmy pro řízení společnosti na všech úrovních. Ve společnost založená na římských zákonech byla řízena negativní energií a vše pozitivní a funkční bylo zneužito ve válkách nebo pro obohacení elity. Když se objevil nějaký reformátor, skončil špatně, byl přesvědčený, že pro nápravu stačí dobrá rada. Prostý lid to zkoušel i po zlém, ale i konflikty měla elita pod kontrolou. Stále dokola se kritizují nedostatky vlády, řešení je, ale decentně se o něm mlčí.