čtyřčlenná společnost


Už zde byla trojčlenná společnost, já jsem jen přidal čtvrtou část, do ní patří ostatní lidé, kteří nejsou zapojení v některé z těch tří.
Které skupiny tuto společnost tvoří: inteligence, tvůrci, správci a nezařazení.


11 -  4členná společnost.jpg (16785 bytes)


V systému lze rozpoznat několik souvislostí. Spolupráce je naznačena v grafu překrytím sousedních skupin. Nezařazení, např. dělníci a spotřebitelé jsou podřízeni správcům, ale nadřízeni inteligenci v tom smyslu, že předkládají své problémy aby je řešila. Inteligence vytvoří algoritmy, řešení a programy pro tvůrce, kteří realizují výrobu a služby. Vyrábí zboží a správci jej rozdělují nezařazeným a také všem zařazeným lidem.
Správci organizují společnost, využívají k tomu svoji moc, pracovní sílu, působení inteligence, která lidi informuje a baví, organizuje výrobu a obchod. Podporuje výrobu prodejem zboží do jiných států a získáváním energií a surovin. Během francouzské revoluce vznikla zástupní moc, politická pravice a levice, aby se za ní skutečná moc schovala. Když je velký problém, tak někdo ze správy odstoupí a vezme tím vinu na sebe.
Doplnil jsem čtvrtou část společnosti, ostatní lidi, kteří nejsou zařazení do ostatních tří skupin, lidé odkázáni na státní podporu nebo mzdu.