hodnotový kruh

12 -   hodnotovy-kruh.jpg (43067 bytes)

Hodnotový kruh jsem intuitivně vytvořil v letech 1997 až 1999. Základem je spojení ducha a hmoty. Duch je zobrazen osou svislou a hmota osobou vodorovnou. Na konci os jsem hledal protiklady jak to ukazuje tabulka. Pak jsem hledal společné hodnoty mezi hodnotami na konci základních os. Vše je zřejmé z tabulky. Je dobré pochopit logické vztahy vyjádřené tabulkou, to pomůže hodnotit aktivitu a motivaci každého jednotlivce. Také to pomůže ve vlastní motivaci. Východiskem i cílem každé aktivity a snahy je hodnota osobnost. Cesta kruhem je oběma směry podle osobního zapojení do společnosti. Postup vpravo je růst, cesta vlevo je úpadek. Za přirozenou považuji cestu růstu. Každý vstupuje do života se zkušenostmi z minulých životů. Jeho schopnosti vyjadřuje hodnota nalevo. Leží na ose sociální, protože předurčují jeho zapojení do společnosti. O tom rozhodují možnosti, které společnost nabízí. Na základě schopností a možností si každý stanoví program. Pro splnění každého programu potřebuje znát algoritmy, ty si osvojí při studiu. Takto připravený přijme funkci, ve společnosti nebo pro své potěšení. Ve funkci tvoří nové hodnoty, možnosti, a ty smění za peníze nebo za jinou potřebu. Tím, co získá, uspokojí své potřeby.