co bude


Stále se něco děje, provází nás změny celou historií a zůstávají zde kauzální důsledky vývoje a často je působí vůle tvůrčích sil. Některé historické děje se opakují a proto je dobré znát historii, ne kdo vládl, ale co se stalo a co na to navazovalo. Naše doba má mnoho společného s obdobím Říše římské. Často jsme se učili „založení říše, její rozkvět a pád“. Opravdu lze jakoukoli říši zničit během hodiny a zničené lze také obnovit ani se nemusí vracet čas.
Jeden člověk stačí, aby zablokoval zničení světa, aby svět zničil i obnovil. Jako příklad uvedu Persea, ten zabil Médskou královnu a tím i Médskou říši, která byla velmi velká. V historii se o ní píše jen krátce.
Lidé jsou ješitní a touží po moci. Vládcům v Persii, když zničili Médskou říší, Anunnaki nabídli, že budou vládnout celému světu, pokud ovšem zničí Babylón. To rozdělilo společnost, jedni válku odmítali, ti odešli do Řecka a založili antickou tradici, druzí spolu s Anunnaki zničili Babylon, brány opevnění jim otevřeli Židé, kteří si tam četli hliněné desky a podle nich napsali Knihu Genesis. V Persii má původ homosexualita a rytíři. Nakonec světu vládli Anunnaki, jejich stopa je v celé historii zřejmá.
Nastal konec světa a mnohé historické události se již nezopakují. Naše společnost je ve špatném stavu, ale věřím nové generaci, že svět napraví. Všem lidem lze doporučit, aby se našli a pak spolu žili v komunitách bokem od společnosti. Máme přislíbeno od Tvůrců, že v případě hladu nám umožní žít částečně z prány, životní energie.
Máme také počítat s růstem teploty, po tom, co se roztaví všechen led.
To je způsobeno těžbou, výrobou a spalováním velkého množství energie. Sníží se lidnatost přirozenou cestou a to také způsobí snížení výroby tepla. Války nebudou, už jich bylo hodně zrušeno a ty co jsou nebo budou, potrvají velmi dlouho a zaniknou jejich původci, bojovníci a také národy nebo alespoň jejich elity. Jsou tu však entity, které potřebují negativní energii strachu a strádání potřebují a války podporují. Celé 21. století bude probíhat náprava a na konci bude přijetí nových hodnot a pravidel. Například se upraví partnerské vztahy. Věrnost a nevěra se řeší již nyní, zapojení do společnosti se uvolní a hmotné zajištění se dořeší, aby se nemuselo krást.