násilí a války


Svět byl řízen pomocí negativní energie a násilí a války se staly součástí historie. To nyní končí. Kdo chystá válku, je zastaven a když ji skutečně povede, riskuje zánik své elity, armády a snad i celého národa. Trvalou vysilující válku udržují síly, které ke své existenci potřebují negativní energii. Tu však mohou získat i jinak, z bojových her, adrenalinového sportu, z konfliktních vztahů nebo dohodnutého násilí.
Je to 50 tisíc let, co v kosmu převzaly moc síly zla, ty byly přítomny už od počátku věků, ale díky chybám v Matrixu postupně sílily až převzaly moc a správu, až nakonec ve hvězdných válkách postupně ovládly všechny planety, bylo jich 32, centrum své moci přenesly na Plejády. Před 2 milénii vznikla Galaktická rada, nadřízená všem planetám. Zablokovala na nich rozvoj ega osobnosti a bytosti změnila na šediváky a později na malé temné bytosti bez vlastní vůle a bez pudu sebezáchovy.
Před osmi sty lety byl stanoven konec světa (věku) na rok 2000 a to vedlo k přípravě na přežití. Každý kult to řešil jinak. Už od roku 1945 sem přicházel větší počet vesmířanů, jednotlivci (s vlastní vůlí) aby pomáhali a skupiny (bytostí závislých) se svým vůdcem, aby prosazovali svoji vůli a škodily. Ne všichni lidé byli na novou aktivitu připraveni a hlavně u nás vstupovali do každého nového kultu. Sdělovací prostředky přinášely velmi negativní zprávy o tom, co je a co bude. Kdo to nesledoval, zůstal v pohodě.
Jaké je to dnes? Vojenský specialista prohlásil, že se Ukrajincům bojovat nechce, takže na Ukrajinu půjdou bojovat Češi a Slováci. Jako by se nám chtělo. Je to ale součást depopulace, zejména likvidace mladých, kteří mají zajistit příznivou budoucnost. Zajímalo by mne, zda jsou ti, kteří chtějí na Ukrajinu posílat vlastní vojáky, jsou přesvědčeni, že provádí to nejlepší co mohou a že se nebojí trestu.
Zde je místo, abych vysvětlil, jak funguje vyhoření. Sedmého dne Bůh odpočíval, ale už dávno nastal den osmý. Kouká na ten náš svět a mění jeho spiritualitu. Co zde být nemá, odstraňuje, naopak invokuje vše potřebné, co se osvědčilo. Kdo zlobí, ten přijde o své průvodce a dostane se do stavu vyhoření. Jak z toho ven? Přestoupit ke kultu, který jedná ve prospěch lidí a požádat o nové průvodce a ochránce.
S válkami nemusíme počítat, už jich bylo několik zrušeno.