Nový svět

08. 08. 2022

Charakterizovat současný svět může být pošetilé, spoléhám se však na inspiraci a na píšící ruku. Na uvedený den jsou ohlášeny příchody energií ze Síria a to lze považovat za další milník v procesu změn. Změny probíhají již 22 let a každý den došlo k nějaké události, která přinesla změnu v některé oblasti. Hlavní změny byly spojeny s významnými daty, nejdříve spojenými s čísly 1., 9. a 19. později 2. a 8. Uvedené datum přináší velké změny a nové vlivy v duchovnu.
Od počátku věků působily současně tvůrčí síly dobra a hodnotící síly zla. Síly dobra mají snahu uchránit svět a síly zla usilují o zničení světa. Vesmírné síly zla po neúspěchu již z naší planety odešly, ještě se řeší mocenské ovládnutí světa. Konzervativní síly ve snaze udržet si moc, vyhrožují zničením hospodářství. Každý člověk se stal miltidimenzionálním, přijal duchovní průvodce a ti ho přímo vedou k řešení problémů, k přežití a prosperitě. Záleží na tom, jakou cestu a kult zvolí.
Nový věk přináší všem lásku, pozitivní principy a také možnosti prosperity. To musí být chráněno a prosazováno ještě mocnější silou než jakou mají k dispozici síly zla. Nástrojem úspěchu je změna duchovního prostředí. Zlo je spáleno a pozitivní bytosti jsou obnoveny (vzkříšení). Tak to bude fungovat po celý věk.    
Změny je nutné provádět s náhradou, když se něco ruší, musí se nabídnout náhrada. Místo bojů adrenalinové hry nebo sex. Také se omezí délka pracovní doby a lidé se budou věnovat svým zájmům a plnění životního poslání.
Máme zde několik pohlaví, přeji si, aby lidem zůstala schopnost plodit děti. Máme zde i krásné ženy a velkým mužským pyjem. To jsou snad andělé, které řídí naše osudy a baví se sexem. Otevřel se prostor  pro lidskou realizaci a rozvoj schopností.