home

HERMESIS

Jak hodnotit zaniklé a historické civilizace?

08. 08. 2022

.
Na planetě nacházíme pozůstatky po aktivitě velkých vyspělých civilizací, které nám zachovaly důkazy o svých schopnostech, například stavby z velkých kamenných bloků. Některé zanikly a jiné jsou stále přítomné, i když neaktivní.
Na konci každé časově uzavřené historické události máme snahu hodnotit zúčastněné, malé i velké skupiny. Zde uvedu svůj názor: je problematické hodnotit aktéry a důvodů je několik.
1) v historii šlo téměř vždy o koflikty a boje s dalšími skupinami. Vlastní aktivisty každý chválí, zejména ty úspěšné, oponenty a nepřátele vždy odsuzuje. Problém byl někdy i v tom, že se do skupiny (národa) infiltrovaly nepřátelské vůdčí síly. 
2) nezúčastněný pozorovatel, který má dostatek vědomostí, vidí objektivně úspěchy i nedostatky. Každý, kdo se dostal do boje, musel pro úspěch a přežití bojovat. Odsouzen bývá ten, kdo s bojem začne nebo ten, kdo prohraje. 
3)  na naší historii se podepsaly vesmírné války, na naší planetu konflikty přenesly bojující strany. Všechny entity, které přenesly k nám svůj mocenský vliv, měly snahu udržet lidstvo v područí a omezení nebo lidstvo povznést, částečně se to dařilo.
4)  základním problémem byly chyby v Matrixu, tedy špatný program, podle kterého měl svět fungovat. Teprve zkušenost lidské společnosti a konec věku přinesly naději na nápravu chyb v Matrixu, nejlépe vytvoření nového Matrixu.   
5)  jistě nepotěším, když uvedu, že program zotročení lidstva a chybná pravidla pro správu společnosti, také přeměnu na negativní energii (strach, tresty, nadměrnou zátěž a násilí) způsobila Bible a Ježíš Kristus. Je co napravovat.