home

HERMESIS

Dnes

12. 08. 2022

.

Začnu tím, že dnes máme úplněk ve lvu, už ani nestačí svolávat pozornost, každý něco sleduje, někdo duchovní změny, někdo léto a dovolené, mnoho dalších trápí migrace muslimů do Evropy a Rusů a Ukrajinců do postkomunistických zemí. Mnohé trápí sucho a požáry, jiné bouřky a povodně. Někdo si také uvědomil, že zde chybí autority, které by řešily problémy a obnovily řád. Autority jsou, ale ne mezi lidmi, jsou ve světě duchovním a svět řídí s pomocí žen. Vstupují do nich a ony pak realizují jejich vůli. Proč ženy? Neuplatňují svoji vůli, zatímco muži uplatňují vlastní vůli a vůli vyšší moci mohou měnit. Je však otázkou, jaká je mezi duchovními autoritami shoda, a jak entity respektují vůli Stvořitele. Autorita Stvořitele se vrací, obnovuje a určitě bude trestáno ničení stvoření, planety, přírody, lidských výtvorů a útoků na jiné duchovní entity (kulty). Člověk se už umí bránit ničitelům.   .

Další oblastí, která se v této době řeší je přesun těžké lidské práce na stroje. Bude co řešit, protože stroje vyrobí více, než společnost potřebuje. Lidé jsou také uvolněni pro jinou aktivitu a to je důvod, proč se nezkracuje pracovní doba. 

Proč se člověk nedožívá 125 let když je takto stvořen? Jde o zátěž, nemoci a energie. Duchovní svět bral od lidí energii, působil lidem vyčerpání a to zkracovalo život. Bylo to úmyslně. Nyní jsou zatěžující síly omezeny, to se projevilo prodloužením věku, zlepšením kondice středního věku a zvýšením počtu seniorů. Duchovní svět si bude dál brát energie od souvěrců a v přijatelném množství. Lidé se vyššího věku dožívat budou a záleží na duchovní orientaci a také na životní funkci.   

Lidnatost je spojena se snížením porodnosti. Bude se rodit méně dětí. Půjde o vůli rodičů a antikoncepce bude více druhů. Bude například v představě stačit rozmačkat oplodněné vajíčko. K početí dojde jen v případě, že přijde duchovní bytost se zájmem o inkarnaci. 

A ještě se řeší, kdo kde bude žít. Planeta je dost velká pro všechny, ničitelé však plochu pro život úmyslně zmenšují, ničitele omezit a vegetaci na poušti obnovit.
Pro svoji potřebu to budou řešit entity, kulty a rody.