home

HERMESIS

Ti normální a ti noví

24. 08. 2022

.

Svět se mění a lidé ne. Jsou zde ti normální, konzervativní, kteří se snaží udržet tradiční hodnoty a vedle nich se snaží žít lidé noví, podle vlastních hodnot, které určitě konzervativní nejsou. Co prožívají ti konzervativní, vyjadřuje tento citát:    

„Co bych za to dala, kdyby tady tehdy byl někdo, kdo by mi řekl, co je to za nemoc, kam se mám obrátit, kam ne a jak můžu své dceři pomoct nebo jí alespoň porozumět.“ A tak chce o hraniční poruše osobnosti mluvit co nejvíc nahlas a pomáhat rodinám, které se potýkají s tím samým, co ještě loni řešila ona.

Prožil jsem si to také, dostal jsem diagnozu schizofrenie a důchod, což byla docela dobrá kariéra. Stále však ještě žiji v prostředí, které mne odmítá a snaží se, abych byl "normální". Nijak jim nevadí, že "normalita" stanovena nebyla, jde o hodnoty stanovené judaismem a křesťanstvím. Požadavek návratu k normalitě prosazují ženy, muži se drží stranou. Ženy mají jasno, co ano a co ne a to dobré podle nich prosazují formou vnucené pomoci. Tou vnucenou pomocí narušují soukromí, To je ovšem pouze jeden a okrajový vliv na rozvoj psychických potíží osoby v jejich okolí. Podstatné je, že ani psychologové, ani psychiatři nejsou schopni poradit, jak potíže vyřešit. Kde je problém? Opomíjí se vliv duchovních bytostí na život osob i skupin. Je to tabu.
Ve světě působí dobro a zlo. Prý to tak musí být. Já říkám, že ne, že zlo je nutné odstranit. Zatím však působí a je příčinou utrpení, násilí, válek, nemocí, přírodních katastrof, úpadku a blokování nápravy a tvůrčích snah. Hlavně působí na osoby, které mají vytvořit nový svět. Jejich obrana může mít mnoho podob, kdo má napojení, rozšířené vědomí, může svojí vlastní představou útočící bylosti zlikvidovat. Druhou formou obrany je vyhledání souvěrců a společně s bránit nebo společně se stýkat nebo žít. Spojit se s těmi, u kterých lze očekávat shodu a podporu.