home

HERMESIS

Zlo a dobro, čemu věřit?

25. 08. 2022

.

Právě v této době má společnost snahu najít nového pána světa. S tím souvisí hledání duchovních cest, které by formou víry vytvořily nové podmínky pro další manipulaci a mocenský vliv. Přednášky nejen na internetu také vysvětlují, že Bůh je zprofanované slovo, že se na Boha nemáme vázat, protože je to Ďábel. Už tomu konečně rozumíme, nebo ne? Rád bych také přispěl k objasnění, je to snadné.

Na prvním místě musíme mít uznání a respekt vůči celému duchovnímu světu. On řídí počasí, život zvířat a národů, na nižší úrovni pak vede a chrání lidi a jejich skupiny.
Nemáme problém pochopit funkci duchovního světa, když víme, že je to stejné jako s počítači, spiritualita jako software a život ve hmotě jako hardware. Už také víme, když se duchovno odstraní, člověk a svět nefunguje. Svět v minulosti uvěřil, že duch je nesmrtelný, ale na konci věků v konfliktech zaniklo mnoho duchů, což se projevilo dobrým tělesným stavem mnoha seniorů.   

Duchovní svět lze rozdělit podle několika hledisek. Především máme duchovno vlastní a cizí. To vlastní nás vede a chrání, rozhoduje o našem osudu a společně plní životní poslání kiaždého člověka. Druhé hledisko je podle zla a dobra rozděleno na tvůrce a ničitele. Třetím hlediskem je příslušnost ke starému a novému světu. Starý svět vyznává konzervativní hodnoty, všechny lidi chce mít ve svém vlivu a zakazuje sex a erotiku a nazývá to smilstvem. Ke své moci potřebuje negativní energii, hlavně strach. Společnost řídí lidé na základě financí, dlouhé pracovní doby, zákazů, zákonů a trestů. Nový svět pracuje na základě pozitivní energie, lásky, harmonie, erotiky a sexu. Lidé jsou samostatní, jsou řízeni telepatií, podporována je láska erotika a sexualita jako zdroje pozitivní energie. Na vyšší úrovni funguje Universum, na nižší jsou kulty a církve. Zde mohou být lidé spokojení a šťastni, ale hrozí sankce vyhoření, když duchovní průvodci člověka opustí nebo jsou odvoloáni. Proto respektujme své průvodce.      
Když se člověk obrací k cizí víře, z neznalosti nebo manipulace, může trpět psychickými potížemi, nemocemi nebo neúspěchy. To je dostatečný důvod k tomu, abychom si správně vybrali svoji víru, kult a své průvodce a ochránce přijali jako své vlastní. Spolu s nimi pak plníme své životní poslání. Také je dobré vědět, že dobro a zlo samo o sobě není. Každý jev něco podporuje a něco omezuje a z toho plyne jeho účelové hodnocení dobré nebo zlé.