home

HERMESIS

Co bude?

29. 08. 2022

.

Už sice nejsem v hlavním proudu osudu, ale ještě nějaké informace mám, rád se jich zde zbavím. V dnešní době se rozpadá správní systém založený na systému elita a plebs. Je to spojeno s aktivitou starých generací, které dosud prosazují konzervativní hodnoty. Tak tomu bylo vždy. Dnešní stav se liší tím, že starší generace jsou ve stavu vyhoření, schází jim inspirace a dohody se nedaří. Nejvíce postiženými jsou Americké státy, Rusko a Čína, Tyto velmoci přišly o svoji správní elitu tím, že usilovaly o nadvládu nad celým světem. Velmoci mohou a budou vládnout na svém kontinentu a takových velmocí bude sedm, ovšem svobodných autonomních států bude mnohem více. A co tedy bude?

Společnost bude zaměřena na osobní rozvoj ega, rozvoj schopností a dovedností s ohledem na plnění osobního úkolu a vlastních schopností a orientace profilu ega. Ovšem nejvyšší autoritou, které se vše podřizovalo už nebudou síly zla, ale život a životní prostor a člověk jako součást přírody. To asi nikoho nepřekvapí, a dál?
Osudové síly, které připravily změny, počítaly s tím, že mobilní telefony budou nefunkční a to řešily telepatií, rozšířeným vědomím, které se obejde bez mobilní sítě. Bude také problém se potravinami, důvodů bude více. To bude řešeno přísunem životní energie, prány. Na dálku a ve velkém počtu se také odstraňují nemoci pomocí příslušné psychosomatické energie. 

Dlouhodobě se bude řešit elektrická energie, Na střechách a kolem budov budou fotovoltaické desky, které potřebu elektrické energie pokryjí. Společnost nebude řídit světská správa, ale přímo duchovní svět a to na všech úrovních a ve všech oblastech.  Erotika a sex budou součástí kultovních rituálů. Rozhodovat o ní budou kulty, rody, rodiny a jednotlivci sami. Hlavní pravidlo: souhlasit musí všichni zúčastnění. Lidský rod je v tak špatném stavu, že v případě provinění musí působit přísný trest. Mezi ty přísné patří vyloučení ze společnosti a odstranění průvodce, případně stav vyhoření. Tresty musí být spojeny s proviněním a působit nápravu. Zabíjení, týrání a násilí je zakázáno.