home

HERMESIS

Svět na nové cestě

13. 09. 2022

.
Každá skupina má své zájmy a nic jí nebrání v jejich realizaci. Některé jsou spojeny se starým systémem, jiné už vědí, kam svět směřuje a přidaly se. Podstatou současných změn je přechod systému od negativní energie na energii pozitivní, harmonickou. Změny se projeví v uspořádání společnosti a v životním stylu, neprosadí se snahy ovládnout svět, i když ekonomická spolupráce bude mít mnoho podob, hlavně aby byla spravedlivá. 
Hlavním znakem nového věku budou volné vztahy na základě kultovních zvyklostí a osobního zájmu. Pro úspěch osob na nové cestě zde bude několik nových opatření. Lidé s napojením, s rozšířeným vědomím, budou řízeni přímou inspirací a telepatií. Druhou velkou změnou je úprava pohlaví. Muži i ženy budou mít stejný vzhled, ale funkční pohlaví, důvody jsou dva: ženské tělo je dokonalejší než mužské a lépe se uplatní v potřebách nového věku, druhým důvodem je ukrytí pohlaví z důvodu ochrany  proti zneužití a uvolnění erotických rituálů a hrátek.
Jak je to ve světě?  Stav světa připomíná situaci po skončení velké války. Velké mocnosti všechny současně ztratily svůj vliv a přestaly usilovat o světovládu. Otevřel se prostor pro jednání politické i ekonomické. První na řadě bude Ukrajina. Velké změny čekají Indii. Po smrti královny Alžběty II. britská říše oslabí a Indie je již na změny připravena. Prosadí se říše který ovládala Indii před příchodem Britů. Má blízko ke Slovanům a Taj Mahálu.
U co bude u nás? Nyní nás vláda straší, že nebude energie. Elektřina a plyn. Blíží se volby a před volbama vláda vítězoslavně prohlásí, že energie budou, protože našla řešení jelikož je velmi schopná a proto ji máme volit.
Poláci začali budovat armádu nejsilnější v Evropě a v Maďarsku se usadil Tamerlán, historie ho přehlížela, protože bojoval proti Osmanům. Německo oslabuje a tak mám naději, že se podaří posílit spolupráci a pozice V4 + Slovinska. V Rumunsku žijí krásné ženy. Mnozí z nás tam budou jezdit za nimi na výlet.
A co ještě bude? Starý věk prosazoval jako prioritu zájmy elity. Příští věk uzná jako prioritu starost a stav regionu, jeho živost, využití a budoucnost.