home

HERMESIS

Vítěz bere vše

19. 11. 2023

Nový svět

Od roku 1989 píši inspirované texty ve snaze napravit systém. Neuspěl jsem a ocitl jsem se v izolaci. Musel jsem si přiznat, že jsem poslední z posledních a důvodem mého odmítnutí byl nezájem elity o nápravu či změnu. Stav společnosti tehdy i dnes vychází z odkazu a hodnot Římské říše. To jsem ještě dopadl dobře, ve středověku byli reformátoři důsledně likvidováni. Tak jsem akceptoval zásadu, že vítěz bere vše a pokud bych měl snahu něco změnit, tak bych musel zvítězit a pak bych snad mohl. 

Až zvítězím nad všem svými nepřáteli, stanu se vítězem, který bere vše a první, co zruším, bude zásada, že "vítěz bere vše". Kdo jsou moji nepřátelé? Ti, kdo ničí deštné pralesy, kdo znečišťují moře, kdo mučí a týrají, vedou války, vyvolávají nemoci, bídu a bezvýchodné situace, kdo blokují plnění životního poslání, kdo blokují nahotu, erotiku a sexualitu, kdo manipulují jinověrce a likvidují nezávislé skupiny a kulty.

A co provedu, až mne uznají vítězem? Budu prosazovat systém na základě funkčnosti a harmonie, pro všechny sociální jistoty, zdraví, lásku a štěstí, možnosti osobního růstu, zajištění plnění životního poslání, funkční čtyřčlennou společnost, autonomní správu regionu, výuku a výchovu pro úspěšný život, život bez válek a násilí, duchovní podporu vlastním duchovním světem, erotiku jako formu svobody a lásky, ekonomiku a politiku spravedlivou mezi velkými i malými skupinami. Také dodržování kosmických zákonů, znám jich dvacet a jsou zde uvedeny. Důležité je také zkrácení pracovní doby a podpora střední sociální vrstvy. Tak abych už začal.