lg_vstup.gif (1846 bytes) lg_hermesis_cz.jpg (9432 bytes) lg_prirozvira.jpg (6657 bytes)

Obecná spiritualita, kultovní alternativa, východisko pro hledání víry.

První dispozice pro Přirozenou víru přinesly tvůrčí síly již na přelomu milénia. Nyní se v omezených podmínkách prověřují a připravují k vyhlášení po roce 2100. Prioritou je absence násilí, funkčnost a harmonie systému.
.

Přirozená víra je každá, která v souladu se stvořením a jeho myšlenkou jedná podle oprávněných zájmů a ve prospěch planety, přírody a člověka. 

Není dovoleno násilí ani týrání. Spory řeší autorita vyšší úrovně s cílem shody, funkčnosti a harmonie.
Každý jednotlivec a každá skupina má mít svoje vlastní duchovní vedení se shodným původem.
Kultovní zvyky, rituály, nahota, erotika a sexualita patří do kompetence kultu. Praktickou realizaci pak si volí každý rod a rodina.
.
Procesy změn jsou přerušeny, aby se lidé a skupiny mohli seznámit s novou realitou.