home

Přirozená víra                 

24.05.2022

Úvod

.
.
Probíhá transformace, starý svět zaniká a nový svět si připravuje pozice. Nositeli změn jsou generace, staré a nové. Vše řídí duchovní svět tak, jak operační systém a programy řídí počítač. Každá skupina, každý řád, mají své duchovní průvodce a ochránce, duchovní bytosti, které z této skupiny vyšly. Skupina, která se snaží parazitovat na skupině jiné, organizuje svoji světskou moc a používá násilí a sankce. Tato tendence nyní končí. Národy a menší skupiny budou žít vedle sebe v míru bez válek a násilí. Spiritualita se přesune na úroveň šamanskou a kultovní. Každý kult bude žít podle vlastních hodnot a možností. Zde jsou obecná pravidla, Přirozená víra  bude vlastním kultem, jedním z mnoha podle zájmu souvěrců. 
.
.  
.